Widerøe fortsatt størst

Report this content

Widerøe fortsatt størst (Bodø/Oslo 28.august 2002)Widerøe blir fortsatt det dominerende flyselskapet på det norske kortbanenettet, og beholder i hovedsak sitt eksisterende rutenett også i neste treårsperiode. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjorde resultatet av anbudsrunden som gjaldt enerett for drift av de ulike flyruter på det norske kortbanenettet. Widerøe vant tilbake rutestrekningen fra Vardø til Kirkenes, samtidig som selskapet fra 1. april 2003 slutter å fly mellom Bodø - Røst og Bodø - Narvik - Andenes. Samlet sett betyr departementets anbudstildeling at Widerøe befester stillingen som den viktigste aktør på kortbanenettet, med en fortsatt markedsandel på rundt 80 %. Administrerende direktør Per Arne Watle sier seg rimelig godt fornøyd med utfallet av anbudet. - Vi konstaterer at konkurransen på kortbanenettet er stor, og at vår virksomhet fremover må gjennom betydelige omstillinger. Bare på den måten kan vi komme sterkere tilbake ved neste korsvei, det vil si om ytterligere tre år, sier Watle, som samtidig understreker at kortbanenettet i dag står for 50 % av den totale virksomheten. -Vi anser at vår posisjon som det ledende flyselskap på anbudsrutene er befestet. Vi er særlig tilfreds med å ha vunnet tilbake Vardø, men beklager naturligvis at Narvik, Røst og Andenes glapp denne gang. Anbudskriteriene er lagt opp slik at enkelte ruter nå skal passe for mindre flytyper. Dette har hele tiden vært i strid med Widerøes ønsker, men er like fullt regjeringens politikk. Dette tar vi til etterretning, sier Watle I alt syv flyselskaper, deriblant to utenlandske, deltok i anbudsrunden. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,4 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 27 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. I oktober i fjor ble Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle og Bergen-Stavanger. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger, kontakt adm.dir. Per Arne Watle tlf. 67116005/91395689 Produktsjef Terje Skram 67116034/90188415 eller informasjonskonsulent Siw Sandvik, tlf. 755135785/90999621. Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01550/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker