Widerøe på vei oppover

Widerøe på vei oppover (Oslo/Bodø 11. november 2003) Flyselskapet Widerøe har lagt en turbulent periode bak seg, og presenterer på ny lønnsomhet etter 3. kvartal. Selskapets resultat på 24,9 millioner kroner akkumulert for september kommer som en stor og positiv nyhet etter dårlige tall i første og andre kvartal i år, og viser at selskapets store omstillingsarbeid allerede bringer resultater. Resultatet for siste kvartal isolert er på 16,3 millioner kroner. Sammenliknet med 3. kvartal isolert i fjor, da resultatet viste et underskudd på 2,4 millioner kroner, er Widerøe i ferd med å komme på fote igjen, selv om resultatet hittil i år er nærmere 30 millioner kroner dårligere enn for samme periode i fjor (54,7 millioner kroner). -- Vi er naturligvis ikke tilfreds med resultatet når vi ser perioden hittil i år under ett. Men vi har skapt grunnlag for ny vekst gjennom et storstilt omstillingsprogram og en kostnadseffektivisering på rundt 200 millioner kroner. Det er dette vi nå ser den første effekten av, gjennom utviklingen for tredje kvartal, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Han legger vekt på at årsaken til at omstillingen har vært vellykket i stor grad kan tilskrives medarbeiderne og tillitsvalgte som raskt oppfattet hvilken situasjon selskapet var kommet i, og var villige til å bidra gjennom betydelige innrømmelser i nye kollektivavtaler. -- Det er all grunn til å rette en stor takk til selskapets ansatte i dag, sier Watle. -- Samtlige aktører i luftfarten har merket at tidene er forandret, ikke bare på grunn av lavkonjunktur og generelt lavere reiseaktivitet gjennom de siste år, men like mye på grunn av publikums pristoleranse, som i dag er betydelig lavere enn for få år siden, sier Watle. Totalt reiste 1,25 millioner mennesker med Widerøe i årets ni første måneder. Dette er en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor. Men økningen i antall passasjerer gjenspeiles ikke i økte passasjerinntekter. De er på nøyaktig samme nivå som i fjor, ca. 1,1 milliarder kroner. -- Årsaken til dette er nettopp at den enkelte stadig betaler mindre pr .kilometer man flyr. Publikum reiser ikke lenger på fullprisbilletter i samme grad som tidligere. Det var denne utviklingen vi for alvor fikk merke i siste kvartal i fjor, og som har forsterket seg helt fram til nå. Bransjen har måttet legge om. Widerøes kunder merket dette for alvor den 26. oktober i år, da vi lanserte et nytt og enklere produkt, samtidig som vi satte ned prisene med inntil 25 prosent på flere strekninger, sier Watle. - Nå ser vi fram til å kunne fortsette med det vi er til for - nemlig å frakte stadig flere passasjerer til stadig flere destinasjoner. Allerede 1. desember åpner vi vår tredje rute til de britiske øyer, fra Bergen til Manchester, sier Watle. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 34 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1250 medarbeidere. Widerøe ble i 2002 tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag under halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Gøteborg, Stavanger- Aberdeen, Bergen - Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Manchester og Trondheim -København. Selskapet er Member of SAS Group. For flere opplysninger, informasjonsdirektør Gøril Wiker, tlf. 67116112/ 91307608, viseadministrerende direktør Lars Kobberstad 67116063/90697203 Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker