Widerøes granskningskommisjon: Ingen feil på Widerøe-fly

Rapporten etter nødlandingen med WF 922 fra Tromsø til Sørkjosen 21. februar 2006 foreligger. Leder av Widerøes interne granskningskommisjon, Bjørn Johansen oppsummerer følgende:

Etter nødlandingen og motorhavariet med Widerøes rute WF922 fra Tromsø til Sørkjosen 21. februar i år satte Widerøe ned en intern granskningskommisjon for å få klarhet i hendelsesforløpet, og for å komme med eventuelle anbefalinger. Rapporten var klar mandag ettermiddag. Widerøesr interne granskingskommisjon har kommet fram til at flyets ene motor ble satt ut av spill på grunn av utilsiktet bevegelse av motorkontrollen. Dette som en følge av kraftig turbulens. Dette førte til at motoren gikk ut av sitt normale operasjonsområde og stanset. Det medfører ikke riktighet at motoren eksploderte slik enklete medier hevder i dag. Mannskapet om bord reduserte hastigheten og gjenvant raskt kontrollen over flyet. Widerøesr kommisjon fastslår at den kraftige turbulensen var utløsende årsak til at sperrehåndtaket på motorkontrollen ble løftet og muligjorde hendelsen. Internkommisjonen har gjennomgått flere hendelser med andre flytyper, samt en lignende hendelse med en Canadisk Dash 8 operatør og har påpekt svakheter i sytemets konstruksjon. Dette har tidliger aldri skjedd med Widerøes fly, men selskapet ønsker alikevel å foreta modifikasjoner med tanke på å øke sikkerheten. I tilegg vil dette problemområdet bli gitt ekstra oppmerksomhet i forbindelse med pilotenes opplæring og kontrollflyvninger Kommisjonen slår fast at widerøes prosedyrer ble fulgt både før og etter hendelsen. Det var aldri fare for et totalhavari med WF 922, overbelastningen med etterfølgende motorstopp var kun på en motor, og den andre motoren fungerte normalt etter hendelsen. For ytteligere informasjon kontakt leder av Widerøes interne granskningkommisjon Bjørn Johansen mobil, 95287503, informasjonsdirektør Richard Kongsteien mobil 90557758 eller informasjonssjef Siw Sandvik mobil, 90999621

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.