Vedvarende og forlenget avtale som eneste distributør av Flamco, mellom Flamco Group og Wilo for Norge.

Etter et langt og vellykket samarbeid i det norske markedet har selskapene har undertegnet en ny langvarig distribusjons avtale for å sikre et fortsatt langsiktig forhold og videre vekst.

Følgende kommentarer er gitt av de to selskapene:

"Vi har en lang historie sammen med WILO og ser deres tekniske kompetanse som kjernen for den suksessen vi har i Norge", sier Bertil Lindqvist, Salgs Direktør Nord Europa for Flamco.

"Kvalitetsproduktene fra Flamco passer godt med Wilo sine produkter og gir en utvidet løsning til våre kunder. Med den tekniske kompetansen vi har utviklet i løpet av mange år, kan vi sikre den beste markedssupporten for den komplette løsningen "sier Anders Martinsson, Administrerende direktør WILO Nordic.


For Flamco Group                       For Wilo Nordic

Bertil Lindquist                          Anders Martinsson   
Salgs Direkt
ør Nord Europa          Administrerende Direktør 
 

      

For spørsmål, kontakt:

Svein Nilsen
Salgsdirektør – Country Sales Manager Norway

WILO Nordic
Stålfjæra 15, NO-0975 Oslo
Pb. 38 Kalbakken, NO-0901 Oslo

T  47 22 80 45 70
F  47 22 80 45 90
M  47 90 06 91 31
svein.nilsen@wilo.no
www.wilo.no

WILO Nordic er et datterselskap av den tyske pumpeprodusenten WILO SE. WILO SE er en ledende produsent av pumper og pumpesystemer innen varme, kjøle og klimateknikk, vannforsyning og håndtering av spill- og avløpsvann. Foretaket ble grunnlagt i 1872 av Louis Opländer, og er representert i mer enn 70 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika og sysselsetter 7000 medarbeidere på verdensbasis. I 2012 utgjorde omsetningen 1.187,7 mill. Euro. I Norge har selskapet 16 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Kalbakken i Oslo.

Dokumenter og linker