Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – med sikkerhet under høyt trykk

Med Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL har WILO utviklet den nyeste generasjonen av skreddersydde boosteranlegg.


Skreddersydd for samtlige krav: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL kan utstyres med 2–4 pumper. Egnet for bruk innen vannforsyning i bygninger og industrien, høyeffektiv i alle ledd og oppfyller allerede i dag EU-direktivet ErP for 2017.Anlegget, som kan utstyres med opptil fire pumper, er den perfekte løsningen for en sikker vannforsyning, og et behovstilpasset og garantert trykk i bygninger og innen industrien. Den høye virkningsgraden er unik, og anlegget er i samtlige henseender blant markedets mest effektive boosteranlegg. Allerede i dag oppfyller motoren EU-direktivet ErP for 2017 og den overgår den høyeste nåværende motoreffektklassen IE4. Selv de øvrige komponentene på boosteranlegget, elektronikken og hydraulikken har høyest mulige effektivitet. Anlegget er VDE- samt CE-sertifisert og samsvarer med tappevanndirektivet KTW, KIWA, ACS og WRAS.

Regulerbar fleksibilitet sparer strøm
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL drives via regulerte høyeffektive EC-motorer. Én motor, med nominell effekt på 2,2 til 3,2 kW avhengig av pumpemodell, monteres per pumpe. Det kan velges mellom modeller med en nominell gjennomstrømning på 4, 6, 10 eller 16 m³/t. Ettersom motorhastigheten dessuten kan varieres, oppfyller Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL samtlige krav til gjennomstrømning uten at det oppstår over- eller underforsyning. Dermed blir energibesparingen opptil 70 prosent per pumpe sammenlignet med uregulerte flerpumpeanlegg. Hvis man ser på kostnadene gjennom hele boosteranleggets levetid, utgjør strømforbruket 85 prosent av totalkostnadene, medberegnet innkjøpsprisen og vedlikeholdskostnader. Ettersom Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL reduserer strømforbruket betraktelig, vil investeringen lønne seg allerede etter 2–3 år på et anlegg med to pumper.


En gjennomtenkt menystruktur og enkel håndtering med Wilo-Smart Control – alle innstillinger og avlesning av driftsstatus gjøres med Wilos populære «rødknapp»-teknologi.


Strømningsoptimert form reduserer trykktapet
Til og med hydraulikken er høyeffektiv. Den hydrauliske flyten er optimalisert i hele anlegget, slik at trykktapet blir betydelig mindre enn i andre anlegg. Dette er bl.a. takket være de tredimensjonale pumpehjulene, som fører til lavere motstand for vannstrømmen. Dessuten har rørkoblingene i boosteranlegget en strømningsoptimert design som også reduserer trykktapet. Alle hydrauliske komponenter er i rustfritt stål og dermed langt på vei korrosjonsbestandige.

Brukervennlig betjening forenkler pumpereguleringen
Til og med elektronikken på Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL er høyeffektiv. Dette allsidige anlegget kan tilpasses for installasjon i alle typer bygninger. Styringen er optimalisert for en feilfri pumperegulering: Den oversiktlige menystrukturen sørger for en brukervennlig betjening av reguleringen, og en direkte navigering til hovedpunktene. Kontrollenheten og pumpene er utstyrt med samme type LCD-display. Som de fleste andre Wilo-produkter er apparatene utstyrt med en såkalt «rødknappteknologi» som muliggjør en rask og enkel konfigurasjon og statusregistrering. Dessuten kan Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, via en bussprotokoll, kommunisere med BMS-systemer bygget på LON, MODbus eller BACnet.

Sikkerheten bestemmer designen
Den revolusjonerende designen integrerer alle viktige komponenter på Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL med hensyn til samtlige sikkerhetsaspekter. Denne designen er i hovedsak tilpasset mennesket. Alt av innstillinger og betjening skjer via de ergonomisk optimaliserte betjeningselementene og skjermen. Inngrep i mekanikken eller hydraulikken er dermed ikke lenger nødvendig. Dermed kan boosteranlegget betjenes raskt, enkelt og helt risikofritt. Blant nyhetene er bl.a. manometerhettene og trykksensoren, som nå er integrert. Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL blir dermed mer pålitelig enn sammenlignbare modeller i andre produktserier. Dette er høyeffektiv teknologi forut for sin tid.


Praktisk beskyttelse for sensorer, manometere og ventiler.


For
spørsmål, kontakt
:

Svein Nilsen
Salgsdirektør – Country Sales Manager Norway

WILO Nordic
Stålfjæra 15, NO-0975 Oslo
Pb. 38 Kalbakken, NO-0901 Oslo

T  47 22 80 45 70
F  47 22 80 45 90
M  47 90 06 91 31
svein.nilsen@wilo.no
www.wilo.no

WILO Nordic er et datterselskap av den tyske pumpeprodusenten WILO SE. WILO SE er en ledende produsent av pumper og pumpesystemer innen varme, kjøle og klimateknikk, vannforsyning og håndtering av spill- og avløpsvann. Foretaket ble grunnlagt i 1872 av Louis Opländer, og er representert i mer enn 70 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika og sysselsetter 7000 medarbeidere på verdensbasis. I 2012 utgjorde omsetningen 1.187,7 mill. Euro. I Norge har selskapet 16 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Kalbakken i Oslo.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker