Wilo-Stratos PICO-Z

Ny høyeffektiv Tappevannspumpe med funksjon som gir forminsket risiko av legionella bakterier.

Stratos PICO-Z er en serie innenfor våte høyeffektive sirkulasjonspumper, som er laget for tappevannssirkulasjon i mellomstore eiendommer. Pumpen finnes i to ulike kapasiteter – 4 og 6 meter. Pumpehusgjenge G 32 ( tilkobl. 20 ) med byggelengde 150 mm samt G 40 ( tilkobl. 25 ) med byggelengde 180 mm.

Leveres med påbygd frekvensomformer, som har alternative reguleringsmåter Dp-c og temperaturstyring. Stor og tydelig display gjør det lettere med innstillinger og avlesing av driftsparameterne. Aktivering gjøres enkelt med den røde knappen. På displayet kan bla effektbruk, forbruk av kWh, flow og medietemperatur avleses. Med hurtigtilkoblingen ”Wilo Connector” blir den elektriske installasjonen både rask og enkel.

I pumpen finnes en anti-legionella funksjon som betydelig minsker risikoen for forekomst av bakterier. Pumpehuset er laget av rustfritt stål.Fordeler ved valg av Wilo-Stratos PICO-Z:

 • Alltid varmt vann i tappekranen uten unødvendig tappevannsforbruk
 • Bedre balanse på vanntemperaturen, forminsket risiko for skålding
 • Driftsøkonomisk og kapasitetstilpasset drift
 • Frekvensregulert som reduserer forbrukt antall kWh sammenlignet med uregulerte pumper
 • Liten risiko for at vanntemperaturen synker og at vannet blir stillestående i systemet
 • Markant forminsket risiko for tillvekst og spredning av legionella bakterier

Legionellabakterien – usynlig, farlig og finnes nesten overalt.

Det finnes alltid en risiko for forekomst av legionellabakterier i Tappevannsinstallasjoner med mangelfull vannregulering og ukontrollert medietemperaturhold, som kan forkomme i feks. Bolighus, skoler, barnehager, restauranter og sykehus.

For å minske denne risikoen av bakterietilvekst i en VVC-installasjon anbefaler vi følgende tiltak:

 • Korrekt innstilling av vann temperaturen, som skal være godt over 60°C i store system
 • Regelmessig aktivering av funksjonen for termisk desinfeksjon
 • Passe på at pumpen alltid er igang
 • Regelmessig skylling av rørsystemet
 • Hydraulisk balansering av systemet
 • Sikre at pumpen er rett dimensjonert
 • Isolering av eksponerte rør

For spørsmål, kontakt:

Svein Nilsen
Salgsdirektør – Country Sales Manager Norway

WILO Nordic
Stålfjæra 15, NO-0975 Oslo
Pb. 38 Kalbakken, NO-0901 Oslo

T  47 22 80 45 70
F  47 22 80 45 90
M  47 90 06 91 31
svein.nilsen@wilo.no
www.wilo.no

WILO Nordic er et datterselskap av den tyske pumpeprodusenten WILO SE. WILO SE er en ledende produsent av pumper og pumpesystemer innen varme, kjøle og klimateknikk, vannforsyning og håndtering av spill- og avløpsvann. Foretaket ble grunnlagt i 1872 av Louis Opländer, og er representert i mer enn 70 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika og sysselsetter 7000 medarbeidere på verdensbasis. I 2012 utgjorde omsetningen 1.187,7 mill. Euro. I Norge har selskapet 16 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Kalbakken i Oslo.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker