MELDEPLIKTIG HANDEL

Nærstående til styremedlem Eivind Eidesvik har i
dag 26. august 2008 kjøpt 10.000 aksjer i Wilson
ASA til kurs NOK 24,81 pr aksje.

Ny beholdning for Eivind Eidesvik og nærstående er
262.500 aksjer.