Forbud som skader

Det norske og europeiske hykleriet rundt snus risikerer å lede oss til flere dødsfall.

Mens fløypartiene på Stortinget diskuterer frihet og forbud, kommer nye tobakklover som skader mer enn de forebygger. Det blir håpløst om målet er å kutte i antall helseskader. 

Det norske og europeiske hykleriet rundt snus risikerer å lede oss til flere dødsfall. Når politikere stifter lover for markedsføring som behandler all tobakk likt, og forbyr viktig informasjon om snusens fordeler framfor sigaretter, bidrar man til mindre helsegevinst.Snusprodusenter får ikke fortelle at snus inneholder helsefordeler sammenliknet med sigaretter. Det innebærer mindre fare enn passiv røyking. Det handler ikke om å fortelle at det er nyttig å snuse, men at det er mindre skadelig enn å røyke.

Mens resten av verden diskuterer legalisering av marihuana, står debatten stille i Norge om info om alternative tobakksprodukter. Audun Lysbakken (SV) inviterte til debatt om frihet og forbud i politikken i Norge i Klassekampen: «Når min frihet begrenser andres frihet, stiller saken seg annerledes. Derfor er jeg for røykeloven, og mot å forby tobakk». Han fikk tilsvar av Frps Atle Simonsen: «Betyr det at SV nå går inn for eksempel vin i butikk, skjenking etter klokka tre, proffboksing, poker, vin i park, vannscooter, tipakninger med sigaretter, bygging i strandsoner og doble drinker?»Det er interessant når fløypartier på Stortinget diskuterer forbudspolitikk mens den minst skadelige tobakken på markedet ikke engang får lov å informere om eget innhold. Jeg er enig med både Simonsen og Lysbakken i at vi har endel unødvendige forbud i Norge. Det er trist at livsviktig produktinfo svinner hen i forbud. 

SV-lederen tar også til orde for en ny ruspolitikk på sin egen blogg, der han viser til åpne tanker rundt avkriminalisering. Hvorfor skal vi da stramme inn lovene når det gjelder alternativ tobakksbruk? Lysbakken argumenterer for avkriminalisering av røyking av heroin for at brukeren skal slippe den mer skadelige metoden injisering. Vil han da også gå inn for å mykne opp lovene mot snus?Skandinavia har lavest tobakksrelatert dødelighet i verden. De fleste rapporter har kommet fram til at det avhenger av den svenske pasteuriserte snusen som inneholder færre kreftfremkallende, mutagene og giftige stoffer enn tobakk som inhaleres.

Å understreke innhold kan fortelle forbrukerne at snus er mindre skadelig. Noe det faktisk er, ifølge de fleste undersøkelser.

Forbudene blir absurd for en snusimportør som oss. Sammen med vår produsent har vi i årevis jobbet med innovasjonen «hvit tobakk», der tobakk behandles slik at de skadeligste stoffene er minimert til et nivå der de ikke gir utslag i analyser. 

Med et helt annet innhold kan den hjelpe mange røykere med å gå over til en tobakksbruk som er betydelig mindre helseskadelig.

Men dette får vi ikke markedsføre eller informere om på pakken. For oss er det en menneskelig gevinst hver gang noen velger snus framfor sigaretter. Og det er en helsemessig gevinst hver gang noen velger snus med færre skadelige stoffer. Det burde alle kunne enes om.Det er på tide å slutte å være hyklersk i tobakkspolitikk. Vil man verne om folkehelsen, så er dette veien å gå. Hvis ikke, bør man isteden være oppriktig om hva den førte politikken egentlig fører med seg.

De rødgrønne fikk mye kritikk for sine forbud, og vi håpet at nye regjeringen ville mykne opp den unødvendige forbudspolitikken. Det gjenstår å se om den nye regjeringen handler, enn om det forblir med Segway og «bytt tobakk mot vin på Tax-Free».

Publisert som debattartikkel på Dagbladet 8. aug 2014, kl. 11:00 av:

Øyvind Simonsen
Daglig Leder
BM Aemulator 

Tags:

Multimedia

Multimedia