Blokker ditt varemerke fra bruk som domenenavn på pornohjemmesider

Fra den 7. september 2011 til den 28. oktober 2011 kan varemerkeinnehavere få blokkert deres varemerker fra bruk som .xxxdomenenavn i en såkalt ”Sunrise B” periode.

Det nye toppdomene .xxx er tilegnet ”voksenunderholdning”, dvs. pornohjemmesider, og det vil etter den 28. oktober 2011 være mulig for alle å registrere hvilket som helst ord under det nye toppdomene.

Zacco anbefaler at varemerkeinnehavere benytter seg av muligheten for å beskytte sine varemerker mot misbruk som .xxxdomenenavn.

Følgende kriterier skal være oppfylt for å blokkere varemerket:

  • varemerket skal være registrert før den 1. september
  • varemerket skal være på mellom 3-63 tegn
  • man kan kun blokkere ord som består av bokstavene a-z, tallene 0-9 og/eller en bindestrek
  • hvis varemerket er et kombinert ord/figurmerke kan ordene i varemerket blokkeres (forutsetter særpreg)

Når varemerket er blokkert vil inntasting av www.varemerket.xxx i webleseren ikke ledes til en aktiv hjemmeside. Blokkeringen vil være anonym og varemerkeinnehaverens identitet vil dermed også være beskyttet i WHOIS rapporter. Blokkering av varemerket i xxx gjelder på ubestemt tid eller i hvert fall så lenge ICM Registry har kontakt med ICANN (Pt for de neste 10 år).

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller ler mer på www.icmregistry.com

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Anne Wildeng, Manager Trademark & Legal
Telefon: +47 934 35 188, e-post:anne.wildeng@zacco.com

Om Zacco
Zacco er Europas største konsulentvirksomhet innen immaterielle rettigheter, med 550 ansatte, hvorav mange er European Patent, Trademark og/eller Design Attorney. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigeheter og bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettsbehandling. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter. Zacco har tolv kontor i fem europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Nederland). Besøk www.zacco.com for nærmere opplysninger.

Tags:

Dokumenter og linker