Ny CFO til Zacco den 1. august 2011

Søren Morbitzer Christoffersen tiltrådte stillingen som CFO for Zacco Gruppen den 1. august og kommer til å arbeide fra Zaccos kontor i Hellerup (København). Han erstatter Annette Lindgreen.

Søren Morbitzer Christoffersen har siden 1997 innehatt ulike stillinger i A.P.Møller Maersk, senest som Global Head of Treasury, Tax, Accounting og CCO for Damco International A/S. Mesteparten av tiden i A.P.Møller Maersk jobbet Søren som CFO for Svitzer Group. Han har også jobbet for Xerox, TDC, Citibank og KPMG.

Søren har en M.Sc. in Economics & Business Administration fra Copenhagen Business School og er uteksaminert som autorisert revisor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  
Hans-Bertil Håkansson, CEO, Zacco

Telefon: + 45 20 15 13 31, e-post: hans-bertil.hakansson@zacco.com

Om Zacco
Zacco er Europas største konsulentvirksomhet innen immaterielle rettigheter, med 550 ansatte, hvorav mange er European Patent, Trademark og/eller Design Attorney. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigeheter og bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettsbehandling. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter. Zacco har tolv kontor i fem europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Nederland). Besøk www.zacco.com for nærmere opplysninger.

Tags:

Dokumenter og linker