Ny Managing Director til Zacco Netherlands

Mark Meijer ble nylig utnevnt til Managing Director for Zaccos nederlandske virksomhet, Zacco Netherlands, og vil arbeide fra vårt kontor i Amsterdam. Mark tar over etter Steffen Moldow som har vært konstituert Managing Director siden september 2011, og vil også være en del av Zaccos konsernledelse.  

Mark Meijer kommer senest fra Boyden - Global Executive Search, der han jobbet som partner og var ansvarlig for en rekke oppdrag innen interimledelse. Før han begynte hos Boyden, arbeidet Mark som Managing Director i Elan Computing Ltd, og hans erfaring inkluderer også arbeid i andre konsulentfirma, slik som Gartner Inc og Resource Global Professionals.

"Vi er veldig glade for at Mark Meijer har sluttet seg til Zacco. Marks omfattende erfaring fra ledende konsulentvirksomheter i et internasjonalt miljø vil være svært verdifull for oss på vår vei mot å bygge en fremgangsrik IP-virksomhet i Benelux-området. Mark er en dynamisk person og en sterk teamutvikler, og vi er overbevist om at han er rett person for oss for å lede Zacco inn i fremtiden i Nederland", sier Hans-Bertil Håkansson, konsernsjef Zacco.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  
Hans-Bertil Håkansson, konsernsjef, Zacco

Telefon: 45 20 15 13 31, e-post: hans-bertil.hakansson@zacco.com

Om Zacco
Zacco er Europas største konsulentvirksomhet innen immaterielle rettigheter, med 550 ansatte, hvorav mange er European Patent, Trademark og/eller Design Attorney. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigeheter og bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettsbehandling. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter. Zacco har tolv kontor i fem europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Nederland). Besøk www.zacco.com for nærmere opplysninger.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi er veldig glade for at Mark Meijer har sluttet seg til Zacco. Marks omfattende erfaring fra ledende konsulentvirksomheter i et internasjonalt miljø vil være svært verdifull for oss på vår vei mot å bygge en fremgangsrik IP-virksomhet i Benelux-området. Mark er en dynamisk person og en sterk teamutvikler, og vi er overbevist om at han er rett person for oss for å lede Zacco inn i fremtiden i Nederland.
Hans-Bertil Håkansson, Konsernsjef Zacco