Zacco åpner regionkontor i Ålesund

Zacco, et av Europas største IP-selskaper, har valgt å ytterligere styrke sin posisjon i Norge ved å åpne et nytt kontor i Ålesund. Kontoret, som offisielt åpner 1. september, vil ledes av Herleif Ulstein. Herleif Ulstein har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med immaterielle rettigheter, konkurranserett og forhandleravtaler fra et internasjonalt perspektiv. Han kommer senest fra en stilling som Director IPR and Legal Affairs hos Stokke.

Ålesund ligger på vestkysten av Norge, og er den største byen i området. Forretningslivet i regionen er kjennetegnet av innovasjon innen en lang rekke industrier. Regionen er spesielt sterk innen den maritime industrien og fiskeriindustrien, der regionen har vært verdensledende over lang tid. Det er viktig for Zacco å ha lokale kontorer ettersom dette gjør det mulig å jobbe tett med de lokale kundene. Ålesund er sett på som en strategisk plassering på grunn av sitt innovasjonsklima og forretningsmulighetene som resulterer fra dette.

-        Å ha Herleif om bord er også noe som gjør meg veldig stolt. Han har omfattende erfaring fra kundesiden, og har et stort nettverk i området, noe jeg er overbevist om vil bli svært verdifullt for våre kunder. Han har også en sjelden kombinasjon av teknologisk, kommersiell og juridisk kompetanse som han har bygget opp i løpet av sin lange karriere, noe jeg tror vil bli veldig nyttig for våre kunder, sier Thor Mosaker, administrerende direktør i Zacco Norway.

Herleif Ulstein har en Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI, hvor han spesialiserte seg innen internasjonal organisasjon og ledelse, markedsføring og markedsstrategier. Hans tidligere erfaring inkluderer å arbeide for Stokke i mer enn 20 år. I 1997 fikk Herleif i oppdrag å etablere og lede Stokkes juridiske avdeling, der han blant annet har vært ansvarlig for IP-strategier, lisensavtaler, samt etablering av nye distribusjonsenheter over hele verden. Herleif har omfattende internasjonal erfaring, og har i løpet av sin karriere oppnådd en dyp kjennskap til og forståelse for immaterielle rettigheter og konkurranserett. Herleif har også arbeidet innen skipsfartsnæringen og bygningsindustrien.

Zacco Norway AS har vært i betydelig vekst inneværende år, og har ansatt 11 nye medarbeidere bare siden årsskiftet. Det vil bli rekruttert ytterligere konsulenter innen patent, varemerke og legal i forbindelse med etableringen på Nordvest-landet.

-        Jeg har arbeidet på bedriftssiden veldig lenge, og har samarbeidet med nesten alle anerkjente IP-konsulentfirmaer på det norske markedet. Firmaet som har imponert meg mest, er uten tvil Zacco. Zacco er unikt når det gjelder kompetanse, erfaring og arbeid over landegrensene, og jeg er veldig glad for å bli en del av gruppen og ser frem til å sette Zacco på kartet her i Ålesund, sier Herleif Ulstein.

Kontoret vil ligge i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund fra 24. august. NMK har et tett samarbeid med Høgskolen og Fagskolen i Ålesund, samt med Kunnskapsparken i Ålesund. En del av visjonen til NMK er å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter og å etablere et energi- og miljøteknisk senter.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Thor Mosaker,
administrerende direktør i Zacco Norway AS
Mobil: +47 934 35 163, E-post: thor.mosaker@zacco.com

Herleif Ulstein, Regional Manager
Mobil: + 47 91 89 37 37

Om Zacco
Zacco Norway er en del av Zacco, som er et ledende Europeisk konsulentfirma innen immaterielle rettigheter, med 500 ansatte, hvorav mange er European Patent, Trademark og/eller Design Attorney. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigheter og bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettsbehandling. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter. Zacco har tolv kontorer i fem europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Nederland). Besøk www.zacco.com for nærmere opplysninger.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Å ha Herleif om bord er også noe som gjør meg veldig stolt. Han har omfattende erfaring fra kundesiden, og har et stort nettverk i området, noe jeg er overbevist om vil bli svært verdifullt for våre kunder. Han har også en sjelden kombinasjon av teknologisk, kommersiell og juridisk kompetanse som han har bygget opp i løpet av sin lange karriere, noe jeg tror vil bli veldig nyttig for våre kunder.
Thor Mosaker, administrerende direktør i Zacco Norway
Jeg har arbeidet på bedriftssiden veldig lenge, og har samarbeidet med nesten alle anerkjente IP-konsulentfirmaer på det norske markedet. Firmaet som har imponert meg mest, er uten tvil Zacco. Zacco er unikt når det gjelder kompetanse, erfaring og arbeid over landegrensene, og jeg er veldig glad for å bli en del av gruppen og ser frem til å sette Zacco på kartet her i Ålesund.
Herleif Ulstein, Regional Manager Zacco Ålesund