Flaggning i Zalaris ASA

  1. Navn på den meldepliktige : Humle Småbolagsfond
  2. Bakgrunn for meldingen: Köp av 260 000 aktier i Zalaris
  3. Navn på utsteder: Zalaris ASA ISIN NO0010708910
  4. Beskrivelse av det finansielle instrumentet Aktie
  5. Type transaksjon,Köp
  6. Tidspunkt og marked for transaksjonen, 245 000 aktier klockan 15.25.50 och 15 000 aktier klockan 15.30.51
  7. Kurs og volum på transaksjonen og: 260 000 aktier till kurs 35,85 
  8. Beholdning etter transaksjonen: 1 154 888 (6,0%) av bolaget

Abonner