Fortsatt sterk vekst i Zalaris i fjerde kvartal

Etterspørselen etter lønns- og HR-tjenester viser en jevnt økende trend i de nordiske markedene og fører til fortsatt vekst for Zalaris. I fjerde kvartal 2014 økte omsetningen med 34,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2013. Styret foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2014.

Zalaris, som er en ledende leverandør av lønns- og HR-tjenester, fortsatte sin sterke vekst både i fjerde kvartal og for året som helhet. Inntektene økte til 97 millioner kroner i kvartalet og 326 millioner kroner for året som helhet. Det tilsvarer en vekst på 24,4 prosent for året sett under ett. Inntektsøkningen i fjerde kvartal var delvis et resultat av endringsordrer og tjenester knyttet til årsslutt.

– Zalaris avslutter sitt første regnskapsår som børsnotert selskap med et solid overskudd i tråd med våre høye ambisjoner. Inntekter fra langsiktige kontrakter i vår avdeling for outsourcing fortsatte å utgjøre den viktigste kilden til inntektsvekst, sier Hans-Petter Mellerud, administrerende direktør og grunnlegger av Zalaris.

Driftsresultatet ble 12,1 prosent for kvartalet, sammenlignet med 14,0 prosent i samme kvartal i fjor, før engangseffekter og kostnader knyttet til børsnoteringen. For året som helhet økte driftsresultatet til 9,7 prosent, opp fra 9,4 prosent i fjor.

Styret i Zalaris anbefaler at aksjonærene vedtar et utbytte på 0,75 kroner per aksje. Det tilsvarer 49,8 prosent av nettoresultat før skatt og før ekstraordinære kostnader. Dette er i tråd med etablert utbyttepolitikk.

Zalaris forventer at veksten vil fortsette. I tillegg til at Zalaris’ SAP-løsning innenfor lønn starter opp i Latvia, har et svensk selskap på Global Fortune 500-listen valgt Zalaris som deres nordiske partner innenfor lønns- og HR-tjenester partner for sine ca 20.000 ansatte.

- Vi opplever økt interesse fra store selskaper som ønsker innovative måter å levere kostnadseffektive tjenester, og på samme tid sørge for at de ansatte kan arbeide med effektive verktøy. Vi ser dette som en sterk indikasjon på at veksten vil fortsette og at dette er en langsiktig trend. Stadig flere selskaper konkluderer med at det er mer effektivt å kjøpe inn slike tjenester og systemer fra eksperter på HR og lønn utenfor egen bedrift, sier Mellerud.
 

Zalaris ASA yter fullservice outsourcing av forretningsfunksjoner for lønn, personal-, og HR med tilhørende konsulent- og HR systemleveranser for store virksomheter. Tjenestene gir kundene mulighet til å operere med felles lønn- og HR prosesser på tvers av landegrenser, tilgang til skybaserte løsninger for talent management samt reduserte kostnader. Zalaris leveranser dekker hele Norden, Baltikum, Polen og India. Zalaris er SAP BPO partner.

Abonner

Multimedia

Multimedia