Mottatt søknad om notering - Zalaris ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra Zalaris ASA om notering på Oslo Børs alternativt notering på Oslo Axess.

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Selskapsinformasjon: Navn: Zalaris ASA
Ticker: ZAL
ISIN: NO0010708910

Abonner