Zalaris skal levere skybaserte tjenester til 30 000 ansatte i et ledende selskap i Norden, Baltikum og Polen.

SuccessFactors’ Learning og Business Execution Suite.

Zalaris ASA har kunngjort en utvidelse av kundeforholdet med en av sine største kunder i Norden og Baltikum. Som en del av avtalen skal Zalaris levere en felles, integrert løsning som støtter strategiske HR-funksjoner for 30 000 ansatte på tvers av landegrensene.

Zalaris skal, basert på SAPs innovative, skybaserte plattform, SuccessFactors, levere HR‑tjenester til kundens virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Danmark, og dette skal etter målsettingen være fullstendig iverksatt innen tredje kvartal 2015.

Zalaris’ skytjenester leverer en moderne, skybasert HR-opplevelse som er enkel å forholde seg til for de ansatte og ledelsen. HR- og systemadministratorene får bedre revisjons- og compliance-rapporteringsfunksjoner, mens toppledelsen kan utnytte omfattende funksjoner innen policy-compliance, i tillegg til obligatorisk opplæring og effektiviserte prosesser. Kostnadskontrollfunksjoner og omfattende funksjoner for dashbord-analyse genererer tilleggsverdi. De ansatte nyter godt av muligheten til å få rask tilgang til viktig informasjon fra en selvbetjent portal som Zalaris gjør tilgjengelig for kundene sine.

Fokus på talentberedskap og engasjement blant de ansatte

Etterhvert som stadig flere bedrifter orienterer seg mot skybaserte løsninger, fortsetter Zalaris å utvikle beslektede tjenester innen HR og lønn samt innovative løsninger basert på SuccessFactors og annen SAP-teknologi, noe som ytterligere styrker selskapets stilling som en strategisk HR‑partner for store selskaper. Den utvidede avtalen som kunngjøres i dag, gjenspeiler Zalaris’ ledende stilling når det gjelder å hjelpe bedrifter til å administrere talentberedskap, forenkle prosesser og strategier for økt engasjement blant de ansatte.

«Vi har ekspertisen og de brukervennlige løsningene som dagens selskaper trenger for å kunne outsource supplerende kompetanse knyttet til ansatte og håndtering av lønn», forklarte administrerende direktør i Zalaris, Hans-Petter Mellerud. «Våre skybaserte HR-tjenester er grunnlaget for fremtiden på dette feltet, noe som allerede gir kundene mulighet til å reagere umiddelbart på dagens utfordrende krav til ansatte og ledelse.»

I tillegg til denne nye avtalen om skytjenester, har Zalaris også inngått en avtale med samme kunde om å yte HR-tjenester til rundt ytterlige 3 000 ansatte i Baltikum samt et driftssenter i Polen.
 

Zalaris ASA yter fullservice outsourcing av forretningsfunksjoner for lønn, personal-, og HR med tilhørende konsulent- og HR systemleveranser for store virksomheter. Tjenestene gir kundene mulighet til å operere med felles lønn- og HR prosesser på tvers av landegrenser, tilgang til skybaserte løsninger for talent management samt reduserte kostnader. Zalaris leveranser dekker hele Norden, Baltikum, Polen og India. Zalaris er SAP BPO partner.

Abonner

Multimedia

Multimedia