Tøff design er viktig når bygg- og industriarbeidere beskytter øynene

Bygg- og industribransjen er en av bransjene med mest arbeidsulykker. God beskyttelse er viktig for å unngå skader, men for at vernebrillene skal brukes er det viktig med tøff design. Når øynene skal beskyttes prioriteres god passform og komfort mer enn pris. Det viser en ny undersøkelse fra Zekler, som har kartlagt holdninger når det kommer til sikkerhet og verneutstyr på arbeidsplassen. 

Å bruke vernebriller i risikofylte arbeidsmiljøer er en forutsetning for å unngå øyeskader. Men for å bruke og trives med vernebriller er det viktig for arbeiderene i bransjen at vernebrillen har en god design. Zeklers undersøkelse viser at 44 prosent av de spurte innen Sveriges bygg- og industrisektor synes at utseendet og designen er viktig eller meget når de velger vernebriller.

–      Vi lager alltid vernebriller som er sikre, men vi legger også stor vekt på at brillen skal være komfortabel og ha god design. Resultatet i undersøkelsen bekrefter at design er viktig, hvilket bidrar til at vernebrillen blir mer brukt, sier Jørgen Larsson, Brand Manager på Zekler

Passform og komfort prioriteres
I tillegg til utseende er det viktig at vernebrillen har funksjoner som bra passform. Prisen derimot påvirker ikke kjøpet i like stor grad.

Topp 3, funksjoner som etterspørres: 

1. God passform
2. Behagelige å bruke
3. Linsetype som passer mitt behov

Få beskytter øynene i løpet av hele arbeidsdagen
Av de som arbeider inne risikoutsatte miljøer oppgir kun 11 prosent at de bruker vernebrille hele arbeidsdagen. 

–      En viktig grunn til at ansatte innen bransjen ikke bruker vernebriller hele arbeidsdagen, kan være at man tror man har kontroll over arbeidssituasjonen.

I virkeligheten holder det at man står ved siden av en kollega som utfører et risikofylt arbeid, for at man selv skal risikere å få alvorlige øyeskader. Derfor er det viktig at øyevernet brukes hele arbeidsdagen, fortsetter Jørgen Larsson.

Svarsfrekvens og gjennomføring
Undersøkelsen ble utført på 245 personer ansatt på små og mellomstore bygg- og industribedrifter. De som har svar er håndverkere, innkjøpere, plassjefer, prosjektledere, arbeidsledere og prosjektansvarlige på mellomnivå.

Undersøkelsen er webbasert, og ble gjennomført i løpet av mai og juni 2014 av Sverige Bygger på oppdrag fra Skydda, der varemerket Zekler inngår. En majoritet av de som svarte (67 prosent) har arbeidet innen bygg- og industribransjen i over 20 år. 48 prosent av de spurte arbeider i små og mellomstore bedrifter med under 100 ansatte.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Jørgen Larsson, Brand Manager på Zekler

E-post: jorgen.larsson@skydda.se, telefon: +46 705 67 71 90

Multimedia

Multimedia