Seminar og utstilling om IT etterforskning  og sikkerhet – et tema i tiden Rica Helsfyr Hotell – 5. september kl. 08.30 til 16.00

ZetStorAB – som er heleid av det det norske selskap av Optical Storage AS arrangerer den 5. september seminar og utstilling på Rica Helsfyr  Hotell  over temaet IT etterforskning og sikkerhet . Seminaret henvender seg til de som er opptatt  og berørt av bl.a. av data- og økonomisk kriminalitet, bedrageri, brudd på konkurranseloven og kartellvirksomhet, industrispionasje, gjennopprette chat på sosiale media og finne kommunikasjonsveiene.

Seminaret vil presentere løsninger for bedrifter og organisasjoner hvordan de kan spore opp  brudd på lover og regler,  og starte utredning for å sikre bevis på riktig måte. Verktøy fra verdensledende produsenter både på hardware og software viser sine løsninger. ZetStor AB er et spesialforetak som leverer  løsninger for å bekjempe IT kriminalitet – et sterkt økende problemområde hvor behovet for gode vertøy er viktig  –  og ligge i forkant teknologisk for  de som skal jobbe med slike oppgaver er en nødvendighet.

Økt bruk av sosial nettverk gir helt nye utfordringer for foretakene og deres  sikkerhet. Rekonstruksjon av aktiviteter på internett og e.mail, åpning av passordbeskytte filer er også blandt produkter som blir presentert.

Guidance Software og Tableau
Stephen Gregory og Jim Borecki forteller om verktøy for å analysere data - EnCase Forensic for frittstående arbeide og EnCase Enterprice for nettverksmiljø. De gir også en grundig gjennomgang av hardvare fra Tableau som kan ta korrekte kopier av lagrede data.
Passware
Nataly Koukoushkina fra Passware forteller om problemer med passordbeskyttete dokument m.m. Passware kan hjelpe deg med løsninger.
BitSec
André Rickardsson fra BitSec, en av Sveriges ledende konsulentforetak innen etterforskning og sikkerhetsanalyser, forteller om en virkelig case som førte til en fellende dom.
Belkasoft
Yuri Gubanov er ekspert på å gjenopprette chatt og mailhistorikk fra sosiale medier. Han viser hvordan Belkasoft løser dette

Utenom foreleserne kommer:
Nuix viser hvordan man enklest søker og gjenskaper e-post. MD5 viser tekniker for å skape imager av harddisker. Rimage presenterer automatisk håndtering og katalogisering av fysiske medier (CD/DVD) og Ziuz er eksperter på raske materialanalyser av store beslag.

Optical Storage As er norsk firma med egne datterselskap i Sverige og Danmark. Siste året var omsetningen vel NOK 100 mill. Hovedtyngden av produktene er innen multimedia, men har også en markedsledende posisjon for utstyr til produksjon av CD/DVD media. I 2012 feirer selskapet 30 år, og er derved en av de eldste datafirma i Norge.

For mer informasjon og påmelding, kontakt arve@opticalstorage.com eller på telefon 93 20 19 00

ZetStor / Optical Storage I Grenseveien 95 I Hellsfyr I telefon 93 20 19 00 I www.zetstor.se

Tags:

Multimedia

Multimedia