Nordmenn kastet bort over en halv milliard strøm-kroner i 2018

Report this content

Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabelpris på strømavtalen sin som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.

Strømprisene økte i snitt med 50 prosent fra 2017 til 2018 på grunn av den kalde vinteren og den ekstremt tørre sommeren. Ifølge statistikk fra SSB, hadde i gjennomsnitt 690 995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018 og de betalte i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de som hadde spotpris samme år. (1) Det innebærer at det totalt er blitt betalt 569 726 735 unødvendige kroner for strøm, ifølge beregninger av Zmarta.

– De siste årene har andelen husholdninger med variabelpris på strømmen minsket, noe som er positivt, men altfor mange har denne uøkonomiske avtaletypen. Det er en avleggs avtaletype som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group.

For et gjennomsnittshushold (14 000 kWh i årsforbruk) har variabelpris betydd en ekstra årskostnad på 810 kroner. (2) Hadde kunder med variabelpris i stedet hatt en konkurransedyktig strømavtale med spotpris i 2018 hadde besparingen ligget på 1 542 kroner. Det betyr en total besparing på 1 076 076 606 kroner. (3)

– Høye strømpriser skaper ofte mer oppmerksomhet rundt strømutgiftene, noe som vi tror er en forklaring på at andelen kunder med variabelpris har minsket i løpet av 2018. Men likevel har fremdeles en fjerdedel av de norske husholdene strømavtale med variabelpris. Både spotpris og fastpris er bedre i lengden, siden begge pristypene gir mer transparens ut mot kunden, fortsetter Mattias Hallgrim.

Hva er variabelpris?

Standard variabelpris er noe som henger igjen fra tiden da monopolet på strøm ble opphevet på 90-tallet. Prisen på strømavtaler med variabelpris bestemmes av strømleverandøren og varierer basert på den kortsiktige utviklingen av strømmarkedet. Prisene ligger i gjennomsnitt 3–6 øre høyere enn spotpris over tid, og den eneste forskjellen mellom de to pristypene er at den ene er dyrere.

Det er lettere for strømleverandøren å tjene penger på avtaler med variabelpris siden de ikke har den samme transparensen som på avtaler med spotpris. Mange jobber også med lokkepriser på avtaler med variabelpris, og disse kan over tid bli veldig dyre.

I praksis forplikter strømleverandøren seg til å informere deg som kunde om prisendringer minst 14 dager innen de trer i kraft. Informasjonen kan skje på mange ulike måter;enten ved å annonsere den i avisen, publisere endringen på hjemmesiden sin, via SMS, e-post eller på en annen måte.

Avtalen har ingen oppsigelsestid, men det tar vanligvis opptil tre uker å bytte fra en leverandør til en annen. Noen leverandører krever også en fast årsavgift i tillegg til den variable kostnaden som er direkte tilknyttet til forbruket.

Les mer: zmarta.no/strøm

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lisa Mjörne, PR Manager, Zmarta Group
+46 (0)72 157 20 48, lisa.mjorne@zmartagroup.com

(1) I Norge finnes det 2 699 200 strømkunder, hvor 25,6 prosent hadde strømavtale med variabelpris i 2018. Gjennomsnittsprisen for avtaler med variabelpris ble 53,5 øre/kWh og gjennomsnittsprisen for spot ble 48 øre/kWh i fjor. Kilde: SSB, NVE

(2) I Zmartas beregning antar vi at forbruket økte like mye fra 2016 til 2017, som fra 2017 til 2018. Beregningene har blitt utført basert på prisene fra SSB.

(3) I sammenligning med gjennomsnittsprisen for avtaler med spotpris tegnet via Zmarta og elskling.no, som ble 43,8 øre/kWh for et gjennomsnittlig hushold med 14 000 kWh i årsforbruk. Kilde: Zmarta, elskling.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker