Zmarta Group fullfører ervervet av Insplanet og blir ledende i Norden

Report this content

Dette dokument er ikke en pressmelding gjeldende tilbudet til aksjonærenei Insplanet AB (publ). Informasjon om tilbudet og dets vilkår finnes tilgjengelig her.

Dette dokument er kun allmenn informasjon, og utgjør ikke et tilbud, eller del av et tilbud, å kjøpe, eller en anmodning om å legge et tilbud om å selge eller en invitasjon til å delta i noe tilbud gjeldende i Insplanet.

Dette dokument skal ikke distribueres, enten direkte eller indirekte, i eller til, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA, eller i noe annet land der legging av tilbudet, distribusjon av dette dokument eller godkjenning av akseptert tilbud skulle stride mot anvendelse av lover eller regler, eller skulle kreve at ytterligere tilbudsdokumentasjon opprettes eller, registrering skjer eller at noen annen tiltak foretas utover det som kreves i følge svensk lov.

Zmarta Group fullfører kjøpet av Insplanet AB (publ), som ble offentliggjort i august 2018. Med Nordens bredeste digitale tjeneste for privatøkonomi utfordrer Zmarta eksisterende aktører, samtidig som konsumentene får økt transparens og enda flere muligheter til å forbedre sin privatøkonomi.

Zmarta Groups tilbud til aksjonærene i Insplanet er akseptert av 98,0 prosent av det totale antallet aksjer og stemmer i Insplanet. Zmarta Group kommer til å fullføre kjøpet.

"Zmarta kan nå tilby den mest solide plattformen i Nordens for de tre områdene som utgjør husholdningens største utgifter – forsikringer, lån og strømavtale. Konsumentene sparer tid og penger. Neste steg er å ekspandere de tre vertikalene på hovedmarkedene våre, og utnytte den ekspertisen som finnes i begge i selskapene for å skape de beste sammenligningsproduktene online. Insplanet har god erfaring med digital formidling av forsikringer i Sverige. Zmarta har en sterk posisjon i Sverige, Norge og Finland. Sammen skaper dette grunnlag for at vi kan ekspandere og forandre disse markedene. Zmarta skal bli Nord-Europas beste og bredeste digitale sammenligningstjeneste for privatøkonomi", sier Björn Lander, ansvarlig for digitale sammenligningsplattformer globalt innen Bauer Media Group.

Nå er Zmarta en ledende aktør innen sammenligning av privatøkonomiske tjenester i Norden, med fokus på forbrukslån, boliglån, strømavtaler og forsikringer. Insplanet har en markedsledende posisjon innen sammenligning og formidling forsikringer mot konsument via sammenligningssiden Insplanet.com. Plattformene skaper større transparens på markedet og har ingen skjulte gebyrer.

"Sammenligningstjenester online har alt økt transparensen på mange områder, men vi ser et fortsatt stort potensiale på det nordiske forsikringsmarkedet. Nordiske konsumenter benytter seg ikke av slike tjenester online i samme utstrekking som andre europeiske konsumenter, og det nordiske markedet er i dag ikke tilstrekkelig transparent. Med vår felles plattform kan vi proaktivt gi kundene smarte råd samtidig som de får en bedre oversikt over sin privatøkonomi", sier Tomas Jonson, CEO på Insplanet.

Med utgangspunkt i tre sterke vertikaler – lån, forsikring og strøm – satser Zmarta nå for fullt på å tilby flere produkter på samme plattform. Dette følger strategien for Bauer Media Group, som Zmarta Group er en del av. Bauer har investert i flere digitale sammenligningsplattformer i Europa, blant annet i Polen og Tsjekkia, med den overgripende strategien å tilby flere produkter på markedsledende plattformer med sterke varemerker. Nylig har Bauer Group satt opp en sentral organisasjon, under ledelse av Björn Lander, tidligere CEO for Zmarta Group.

"Bauers digitale sammenligningsplattformer har nå markedsledende posisjoner på seks europeiske marked, som alle er sterke når det gjelder digitale tjenester for konsumenten. Strategien er å befeste disse posisjonene og skape brede plattformer, for å på denne måten søke transparensen og sammenligningsmulighetene for konsumentene. Vi er sikre på at det vil ha dette når de skal ta viktige avgjørelser, særlig gjeldende privatøkonomien", sier Björn Lander.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Björn Lander, Global Business Area Head OCPs
Bauer Media Group
+46 736 73 18 99
bjorn.lander@zmartagroup.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker