Notice of Annual General Meeting - Correction to attendance slip and proxy form

English version:

"Corrections to attendance slip and proxy form attached to the notice of annual general meeting published 30 May 2013"

Reference is made to the notice of annual general meeting in Panoro Energy ASA ("PEN") published on www.newsweb.no and www.panoroenergy.com 30 May 2013.

Due an error in the attendance slip and proxy form attached to the notice as appendix 1, a rectified version of the attendance slip and proxy form is hereby issued. The correct version of appendix 1 is marked as "corrected version". No other changes are made, neither to the notice not otherwise.

Shareholders are kindly asked to ensure that they use the enclosed rectified version when submitting their attendance slip and proxy form.

Norsk versjon:

"Rettelse i møteseddel og fullmaktsskjema vedlagt innkalling til ordinær generalforsamling publisert 30. mai 2013"

Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i Panoro Energy ASA ("PEN") publisert på www.newsweb.no og www.panoroenergy.com 30. mai 2013.

På grunn av en feil i møteseddel og fullmaktsskjema inntatt som vedlegg 1 til innkallingen, utsendes herved beriktiget versjon av møteseddel og fullmaktsskjema. Riktig versjon av vedlegg 1 er markert som "beriktiget versjon". Ingen andre endringer er foretatt, verken i innkallingen eller for øvrig.

Aksjeeiere bes vennligst om å forsikre seg om at vedlagte beriktigede versjon anvendes ved innsendelse av møteseddel og fullmaktsskjema.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

For further information please contact:
Carl Peter Berg, VP Commercial and Investor Relations
Cell: +55 21 8541 1907
Email: carl.peter.berg@panoroenergy.com

Please visit www.panoroenergy.com for more information

Contacts

  • Panoro Energy ASA