Pater Noster


Photographer: Erik Nissen Johansen

Personer från vänster: Erik Nissen Johansen - Stylt, Thomas Andreasson - Statens Fastighetsverk, Olle Langenius - Entreprenör, Zana ”Sassa” Usorac - restauratör och sommelier, Mirja Lilja Hagsjö - driftansvarig och Frida Langenius - sjötransporter och havsupplevelser.

Low resolution

Medium resolution

Original resolution

About Us

For further information: paternoster.se/en

Subscribe