Orientering om forløb af ekstraordinær generalforsamling i Penneo

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 3-2021

København, 5. marts 2021

Selskabets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i dag.

Aktionærerne godkendte følgende punkter i overensstemmelse med forslag angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, jf. selskabsmeddelelse nr. 2-2021:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

2. Forslag til udarbejdelse af selskabets årsregnskab på engelsk

3. Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet

4. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på

     generalforsamlingen

Ad punkt 1: Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Teknisk direktør Jan Flora udtrådte af bestyrelsen samtidig med, at Rikke Stampe Skov blev valgt ind.

Som følge deraf består bestyrelsen af:

  • Morten Elk, bestyrelsesformand
  • Michael Moesgaard Andersen
  • Rikke Stampe Skov

Ad Punkt 2: Forslag til udarbejdelse af selskabets årsrapport på engelsk

Generalforsamlingen godkendte, at selskabets årsrapport kan udarbejdes på engelsk. jf. selskabslovens § 100a.

Som følge deraf, indsættes der en ny artikel 11.2 med følgende ordlyd i vedtægterne:

“11.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk.”

Ad Punkt 3: Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet

Generalforsamlingen godkendte den foreslåede vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 139 og 139a. Som følge af godkendelsen bliver vederlagspolitikken gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad Punkt 4: Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at informere Erhvervsstyrelsen om eventuelle beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling og i den forbindelse at foretage sådanne ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.

Yderligere oplysninger
Midlertidig administrerende direktør, Nicolaj Højer Nielsen
Mobil (+45) 25 46 25 80
Penneo

Certified Advisor
Grant Thornton, Jesper Skaarup Vestergaard
Direkte (+45) 35 27 50 11

Om Penneo

Penneo er et Software-as-a-Service (SaaS) selskab, som oprindeligt koncentrerede sig om at levere den digitale pen (Penneo = ny pen) i 2014. I dag har Penneo udviklet sig til et økosystem af automatiske løsninger, der digitaliserer arbejdsgange i selskaber i forbindelse med at tage kunder ind (Kend din kunde) og underskrive og administrere dokumenter på en sikker og let måde. Selskabet tilbyder en RegTech-løsning, der assisterer selskaber med at overholde regler på en effektiv og billig måde. Penneo har en stærk position i de nordiske lande og Danmark, hvor mere end 550.000 personer anvendte Penneos arbejdsgang i 2019.

For oplysninger om Penneo henvises til https://penneo.com/investors/

Subscribe

Documents & Links