Pharmacolog's Year-end Bulletin 2020

Report this content

Press release: Uppsala, February 25, 2022. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) Year-end Bulletin 2021 is now available on the company’s webbsite www.pharmacolog.com (Swedish only)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3 838 (866) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 976 (-4 449) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,20 (-0,35) SEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 8 816 (1 901) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -13 683 (-14 514) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,01 (-1,30) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari - december 2021

 • Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system.
 • Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois.
 • Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system.
 • Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.
 • Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personal-optionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.
 • Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien beställer ett DrugLog®-system.
 • AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik.
 • Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Science.
 • Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Pharmacolog AB.
 • NewYork-Presbyterian köper ytterligare tre WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian har efter installation och uppgradering åtta WasteLog® system.
 • Pharmacolog Inc. får en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan.
 • Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att Nolsterby Invest AB, majoritetsägt av Pharmacologs styrelseordförande Erik Hedlund avser teckna sina 154 165 st tilldelade teckningsoptioner samt att de nyligen köpt ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1.
 • Pharmacologs partner, Codonics, förser ett framstående universitetssjukhus på USAs västkust med fyra WasteLog®-enheter.
 • Pharmacolog registrerar DrugLog™ hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • Pharmacolog och Codonics utökar existerande partneravtal till att även innefatta DrugLog™. Codonics kommer i och med detta att sälja både WasteLog® och DrugLog™ på den amerikanska marknaden.
 • Pharmacologs partner, Codonics, har tecknat ännu ett kontrakt med en framstående sjukhuskedja, TriHealth Good Samaritan Hospital i Ohio, gällande WasteLog®.
 • Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 uppgick till 94,1 procent av utestående optioner till en teckningskurs om 8,06 SEK per aktie av serie B. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillfördes Pharmacolog cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ på den kinesiska marknaden.
 • B. Braun Spanien erhåller leverans av sitt första DrugLog® system. Leveransen är ett resultat av en större lanseringskampanj som initierades av B. Braun.
 • New York Presbyterian köper ytterligare WasteLog® system och har efter installation totalt nio WasteLog® system.
 • Pharmacolog rekryterar Lars Gusch som Chief Operating Officer (COO). Lars har en lång erfarenhet av organisationsutveckling inom service och supply chain management.
 • B. Braun Group Melsungen och Pharmacolog inleder fördjupat samarbete i syfte att upprätta ett formellt kommersiellt partnerskapsavtal angående Pharmacologs DrugLog- och PrepLog®-system med perspektivet på en global utrullning.
 • Pharmacolog SARL erhåller en beställning på ett DrugLog®-system för placering på Hôpital Saint Camille i Bry sur Marne, Frankrike
 • Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ och tillhörande tjänster till Mexiko.
 • Codonics Inc. beställer ytterligare åtta WasteLog®-system från Pharmacolog för omedelbar leverans.
 • Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ och tillhörande tjänster till Mellanösternregionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • B. Braun Spanien tar order på ett komplett DrugLog® system för installation på sjukhuset La Fe i Valencia.
 • B. Braun Spanien lägger ytterligare en order på ett komplett DrugLog® system för installation på Hospital General Universitari de Castelló.
 • B. Braun Spanien har lagt en tredje order på ett komplett DrugLog® system för installation på Hospital Universitaro De Badajoz.

VD kommenterar

Omsättningen för 2021 visar att Pharmacolog definitivt brutit igenom isen och påbörjat resan mot tillväxt och lönsamhet. Försäljningen under fjärde kvartalet var koncernens högsta någonsin och landade på 3 838 kSEK, vilket gav en total försäljning under 2021 på 8 816 kSEK. En ökning med 364% jämfört med 2020. Det är viktigt att understryka att teamet har åstadkommit detta trots de restriktioner som vi haft att förhålla oss till under året. Jag är otroligt imponerad över mina medarbetare och våra strategiska partners som trots dessa begränsningar lyckats nå ut till marknaden med våra erbjudanden.

Ytterligare en faktor som har inneburit att vi noterar ett ökat intresse för våra DrugLog- och PrepLog-system, både från kunder och potentiella partners, är de ökade kraven från myndigheterna på förbättrade rutiner vid beredning av läkemedel. Inom EU, UK och USA har flera direktiv publicerats under 2021 som trycker på behovet av kvalificerad kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning. Ett talande exempel på att de nya riktlinjerna innebär förändring av marknaden är att B. Braun UK nyligen inrättat ett separat affärsområde som erbjuder Aseptic Consulting Services. Syftet är att erbjuda både tjänster och produkter så att sjukhusapotek och vårdavdelningar kan leva upp till de nya kraven när det gäller aseptisk läkemedelsberedning.

Våra samarbeten med Codonics och B. Braun löper på mycket bra, och B. Braun Spanien har startat 2022 med tre installationer av DrugLog redan under årets första två månader. Våra diskussioner med B. Braun Global pågår i syfte att identifiera ytterligare lämpliga marknader för expansion. Codonics genomför nu en omfattande kampanj gällande WasteLog och förberedelser för introduktion av DrugLog på den amerikanska marknaden pågår för fullt. Vidare har Codonics också lanserat WasteLog i Mexico och i Mellanöstern med gott resultat så vi räknar med att se en del aktiviteter därifrån under året.

Utöver expansion via våra existerande partners har vi också initierat ett arbete med att etablera Pharmacolog i Japan.  Japan har en stark tradition inom området kvalitetskontroll, särskilt inom sjukvården, och våra lösningar har väckt intresse från aktörer verksamma i Japan.

För att hantera ökade volymer och utveckla våra tjänsteerbjudanden har vi tillsatt Lars Gusch som Chief Operating Officer. Jag är ytterst glad över att Lars accepterat rollen då Lars väl känner till Pharmacolog och våra lösningar i och med sin tidigare roll som utvecklingschef på Bolaget under åren 2019 och 2020. Lars har också värdefull erfarenhet när det gäller att utveckla tjänsteerbjudanden och skala upp produktionskapacitet.

Som ett led i våra förberedelser för större volymer har vi också initierat arbetet med att ta fram nästa generations hårdvaruplattform. Syftet är att ytterligare förbättra marginalerna och framtidssäkra systemet genom att uppgradera vissa nyckelkomponenter. Parallellt med det arbetar vi också kontinuerligt med att utveckla våra mjukvaror så att vi kan erbjuda våra kunder fler avancerade tjänsteprodukter.

När vi nu summerar ytterligare ett märkligt år, starkt präglat av den pågående pandemin, är jag utomordentligt stolt över att vi trots det lyckats med ett kommersiellt genombrott. Samtliga medarbetare har arbetat oförtröttligt trots restriktioner och pressade kunder.

Metoder och verktyg för att reducera risken för felaktig medicinering behövs, och efterfrågan ökar alltjämt. Med beprövade, effektiva och väl fungerande lösningar står Pharmacolog redo att möta denna ökade efterfrågan. Vi ser fram emot ett spännande och intensivt 2022.

Uppsala i februari 2022
Mats Högberg, VD

 

Kommande rapporter och bolagsstämma

Delårsrapport jan-mars 2022      20 maj, 2022

Bolagsstämma                            24 maj, 2022

Delårsrapport april-juni 2022      25 augusti, 2022

Delårsrapport juli-sept 2022       18 november, 2022

Bokslutskommuniké 2022          17 februari, 2023

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21

This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on February 25, 2022 at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products, DrugLog®WasteLog® and PrepLog®, help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

Further information regarding the company is available at www.pharmacolog.com.

The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links