PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALpha ÅRSREDOVISNING 2018

The information provided herein is such that Proventus Capital Partners III AB (publ) is obligated to disclose pursuant to the Securities Markets Act (SFS 2007:528) and/or the The Financial Instruments Trading Act (SFS 1991:980). The information was submitted for publication at 2.15 p.m. on 6 October 2017.

Proventus Capital Partners Alpha AB (publ), offentliggör idag årsredovisning för 2018. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.proventuscapitalpartners.se.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Subscribe