Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Singapore

Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande för bolagets blodläckagealarm i Singapore. En order från bolagets distributör Transmedic väntas under Q3 2018 för användning under den planerade utvärderingen vid Singapore General Hospital. 

Ansökan om marknadsgodkännande lämnades in tidigare under 2018, då Redsense Medical tecknade ett distributionsavtal för Singapore med bolaget Transmedic.

Utvärderingen vid Singapore General Hospital förväntades initialt kunna inledas redan under Q1 2018. Som meddelades vid tidpunkten kunde dock inte utvärderingen inledas innan ett marknadsgodkännande erhållits.

Singapore är en viktig marknad i Asien med över 120 dialyscenter. De omfattar över 7 000 patienter varav 87 procent erhåller hemodialysbehandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Subscribe

Documents & Links