SEEL Säve 1


Fastighetsbeteckning: Åseby 1:5 i Göteborgs kommun Fastighetsägare: Castellum Arkitekt: Nils Andréasson Lokalisering: Säve flygplatsområde, Göteborg Yta BTA: ca 13 300m² Anläggningen i Säve, Göteborg kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer. På Säve erbjuds alla sorters testning inom elektromobilitet.

Low resolution

Medium resolution

Original resolution

About Us

RISE is the Swedish Research Institute and innovation partner. In international collaboration with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the business community and contribute to a sustainable society. Our 2,800 employees support and promote all manner of innovative processes. RISE is an independent, state-owned research institute that offers unique expertise and about 100 testbeds and demonstration facilities, instrumental in future-proofing technologies, products and services. www.ri.se

Subscribe