Another RescueRunner system sold to France

Report this content

Safe at Sea AB has received an order for a RescueRunner system for delivery to a customer in France.

We are pleased to announce that a customer in France has chosen to invest in a RescueRunner system. The customer has an operational environment with challenges such as shallow water, flooding, etc.

This is the fifth system delivered to France and we hope that even more customers in the French market will choose to invest in the our boat system.

“Fantastic that the partnership with our distributor, Fire Technologies Eurl. Pays off and that we now are reaching out with yet another boat system enabling more customers to familiarize with our boat systems.” says Linda Ahl, VP / Sales-and Business Development Manager at Safe at Sea AB (publ).

The RescueRunner system will be delivered in Q4.

Order value is approximately SEK 280 000.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links