Correction: English version of MAR-label

Report this content

The pressrelease The Swedish Sea Rescue Society (SSRS) order another RescueRunner (date: 2020-10-09) was accidentally marked with a MAR-label in Swedish instead of in English, the MAR-label should have been:

"This information is such information that Safe at Sea AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Market Act. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on 9 October, 2020."

For more information please contact:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Documents & Links