Date for publication of Q3 report

Report this content

Safe at Sea AB will publish the Q3 report during trading hours on 30 October. In previous reporting it has been incorrectly informed that the company will publish the Q3 report on October 31 (Saturday).
For more information contact:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00

henrik.hartman@safeatsea.se 

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Documents & Links