PILOT PROJECT WITH NOrwegian AVINOR AS starts.

Report this content

Safe at Sea AB has signed an agreement with Norwegian AVINOR AS to carry out the pilot project “Akutt beredskap i vann” with the aim to develop the rescue capability and capacity that airports are obliged to maintain.

The pilot project will use the RescueRunner system as the primary platform for analysis of emergency readiness and rescue operations on water close to airports. The pilot project includes risk analyses, testing of equipment and testing and analysis of the RescueRunner system in various weather conditions. The pilot project value is SEK 100 000 and it will continue until the second quarter of 2020.

AVINOR AS is owned by the Norwegian government and is responsible for 44 airports in Norway. More than 20 airports require water rescue capacity.

“It is very gratifying that AVINOR has chosen to work with Safe at Sea and our RescueRunner. It is clear that they understand the benefits of the RescueRunner system and its uncompromising functions, ”says Henrik Hartman, CEO of Safe at Sea AB (publ).

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links