The Swedish Sea Rescue Society (SSRS) order another RescueRunner

Report this content

We are happy to announce that the Swedish Sea Rescue Society (SSRS) through a donation further expand their fleet of RescueRunners.

Today SSRS have more than sixty RescueRunners operational at their 69 rescue stations. By ordering this RescueRunner SSRS will further increase their capacity to save lives at sea. Many of the SSRS RescueRunners have been in operation for over 10 years and helped save many lives at sea.

SSRS once developed the RescueRunner for rescue missions in shallow and rocky areas where other boats cannot go. SSRS is not only a customer to Safe at Sea, they are also a partner when it comes to development and training.

"We are very happy to receive another order from SSRS and we hope that the RescueRunner will be very useful in their important and appreciated work," says Henrik Hartman, CEO of Safe at Sea AB (publ).

The RescueRunner will be delivered during Q4 2020.

Order value is approximately SEK 320.000

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links