Shape Robotics Realize Growing Sales in June Despite COVID-19 Lockdowns

Company Announcement No. 7-2020
Copenhagen, July 1st, 2020

June was the month with the highest amount of confirmed sales orders in 2020.

Shape Robotics received sales orders of Fable robots for around 1.4 MDKK during the month of June (compared to 0.2 MDKK in June 2019). 64% of the orders in June were export, mostly from the company’s international resellers.

The company and its resellers are again starting to see a growth in sales of Fable robots after much of the educational sector has been shut down for months due to the COVID-19 lockdowns.

“It has been an extraordinary month. We managed to finalize the listing on Nasdaq First North with an oversubscription of 15,7 times in the public offering, and we can see strong sales returning after a period of great uncertainty and closed schools. This is extremely positive for our company. Further, we sell well both in Denmark and in our international key markets where our resellers again are placing significant orders with us.” says CEO, David Johan Christensen

As of today, Shape Robotics has realized turnover for a total of 3.0 MDDK (compared to a turnover of 3.1 MDKK for the same period in 2019). Furthermore, the company has received additional orders of 0.9 MDKK to be delivered and invoiced in the coming period.

The expected turnover for the full year 2020 is still expected to be in line with the 2019 result.

The financial targets remain unchanged:

  • Average revenue growth rate of more than 80% per annum between 2021 to 2023, with a target revenue of 55 MDKK in 2023.
  • Positive cash flow from operating activities for the full year 2023.

About Shape Robotics A/S
Shape Robotics A/S (”Shape Robotics” or ”the Company”) is a Danish robotics company with a strong position in the global educational technology (”EdTech”) market. The Company has developed Fable, a unique modular robot that makes it easy and fun for students to build and program their own robots. Since the launch of Fable in 2017 more than 5000 robots have been sold and shipped to schools around the world.

Shape Robotics helps educational institutions provide excellent teaching that will prepare students for a fast-changing future where digital technologies, artificial intelligence, and automation are transforming life and work. Fable is a modular robot that students can build in seconds. The robot system is robust, can withstand everyday usage in classrooms and can be used to solve demanding tasks. Students code Fable depending on their experience - from simple block programming to coding in the advanced Python language. Comprehensive teaching materials has been developed in collaboration with professional educators. Therefore, Shape Robotics provides complete teaching solutions for educational institutions from the 3rd grade to high-school and vocational schools.

Further Information
David Johan Christensen, CEO Shape Robotics A/S
Tel. (+45) 2685 0903
Email:
david@shaperobotics.com

Investor relations
André Fehrn, CFO Shape Robotics A/S
Tlf. (+45) 2444 8556

Email: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark

CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certified advisor contact
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Christer Nilsson
Tel. (+46) 733 968 404
Email: ca@vhcorp.se
Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö, Sweden
Bredgade 30, 1260 Copenhagen, Denmark

 

Shape Robotics Realiserer Salgsvækst i Juni på Trods af COVID-19 Nedlukninger

Pressemeddelelse nr. 7-2020
København 1. juli 2020

Juni var den måned med det højeste beløb af bekræftede salgsordrer i 2020.

Shape Robotics modtog salgsordrer for ca. 1,4 MDKK i løbet af juni måned (sammenlignet med 0,2 MDKK i juni 2019). 64% af ordrerne i juni kom uden for det danske marked, og i de fleste tilfælde fra virksomhedens internationale forhandlere.

Virksomheden og dets forhandlere begynder igen at se en vækst i salget af Fable-robotter, efter at meget af uddannelsessektoren har været lukket ned i flere måneder på grund af COVID-19.

”Det har været en ekstraordinær måned. Det er lykkedes os at færdiggøre noteringen på Nasdaq First North med en overtegning på 15,7 gange i det offentlige tilbud, og vi ser efterspørgslen vende tilbage efter en periode med stor usikkerhed og lukket skoler. Dette er ekstremt positivt for vores virksomhed. Desuden sælger vi godt i både Danmark og på vores internationale nøglemarkeder hvor vores forhandlere nu igen afgiver betydelige ordrer hos os.” siger administrerende direktør, David Johan Christensen

År til dato har Shape Robotics realiseret en omsætning på i alt 3,0 MDDK (sammenlignet med en omsætning på 3,1 MDKK i samme periode i 2019). Derudover har virksomheden modtaget ordrer på yderligere 0,9 MDKK, der skal leveres og faktureres i den kommende periode.

Den forventede omsætning for hele året 2020 forventes stadig at være på linje med 2019-resultatet.

De finansielle mål forbliver uændrede:

  • Gennemsnitlig omsætningsvækst på mere end 80% om året mellem 2021 og 2023 med et omsætningsmål på 55 MDKK i 2023.

  • Positiv pengestrøm fra driftsaktiviteter for hele året 2023.

Om Shape Robotics A / S
Shape Robotics A / S (”Shape Robotics” eller ”selskabet”) er en dansk robotvirksomhed med en stærk position på det globale marked for uddannelsesteknologi (”EdTech”). Virksomheden har udviklet Fable, en unik modulær robot, der gør det nemt og sjovt for studerende at bygge og programmere deres egne robotter. Siden lanceringen af ​​Fable i 2017 er mere end 5000 robotter solgt og sendt til skoler over hele verden.

Shape Robotics hjælper uddannelsesinstitutioner med at give fremragende undervisning, der vil forberede de studerende på en hurtig skiftende fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering transformerer liv og arbejde. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge på sekunder. Robotsystemet er robust, tåler daglig brug i klasseværelserne og kan bruges til at løse krævende opgaver. Studerende koder Fable afhængigt af deres erfaring - fra simpel blokprogrammering til kodning med det avancerede Python-sprog. Omfattende undervisningsmateriale er udviklet i samarbejde med professionelle undervisere. Derfor leverer Shape Robotics komplette undervisningsløsninger til uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til gymnasier og erhvervsskoler.

Yderligere information
David Johan Christensen, CEO Shape Robotics A / S
Tlf. (+45) 2685 0903
E-mail: david@shaperobotics.com

Investor relations
André Fehrn, CFO Shape Robotics A / S
Tlf. (+45) 2444 8556
E-mail: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Danmark
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certificeret rådgiver
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Christer Nilsson
Tlf. (+46) 733 968 404
E-mail: ca@vhcorp.se
Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö, Sverige
Bredgade 30, 1260 København, Danmark
 

Subscribe

Media

Media

Documents & Links