Siemens och E.ON i samarbete om ny teknik för koldioxidinfångning.

Siemens och E.ON Energie avser att samarbeta när det gäller utvecklingen av klimatvänlig teknologi för kraftverk. Målet med partnerskapet är att utveckla en ekonomisk och effektiv metod för koldioxidinfångning (Carbon Capture). Tekniken är ett viktigt steg mot kolkraftverk med låga koldioxidutsläpp.

Utgångspunkten är ett lösningsmedel med speciella egenskaper som blir basen för en ny process för koldioxidinfångning i kraftverk. En pilotinstallation på ett av E.ON:s kraftverk i Tyskland kommer att vara i drift vid 2010. Utvecklingsprojektet planeras pågå till 2014. På längre sikt är målet att utveckla denna koldioxidprocess så att den är färdig för storskalig, kommersiell användning till 2020.

"Att stoppa de globala klimatförändringarna är en av vårt sekels största utmaningar” säger, Michael Suess, chef för Siemens Fossil Power Generation Division. ”Även inom en förutsägbar framtid kommer det inte att vara möjligt att möta den snabbt växande efterfrågan av elektricitet utan fossileldade bränslen såsom kol och naturgas.”

”Ungefär en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen kommer från kraftproduktion. Vi förväntar oss att CCS-teknologin kan fånga in ungefär 90 % av dessa utsläpp om den kan tillämpas storskaligt. Inom EU diskuteras nu lagstiftning om obligatorisk koldioxidinfångning och lagring efter 2020. Därför är det angeläget att nya lösningar utvecklas och testas redan idag”.