Sogeti Umeå ökar på IT-branschens andel kvinnor

Report this content

Många företag har utmaningar när det gäller andelen män och kvinnor. På Sogeti i Umeå har man nu nått företagets nationella mål på 40% kvinnor.

Umeå, 5 september, 2019 – Sogeti, Umeås största IT-företag rekryterar friskt. IT-branschen är fortfarande en mansdominerad sektor, men det vill Sogeti ändra på och arbetar hårt med att flytta fram sina positioner inom gender balance. Hittills i år har ett 20-tal nya medarbetare anställts, varav 53% kvinnor. Det betyder att man flyttat fram positionerna och når Sogeti Sveriges nationella gender balance-mål på minst 40% kvinnor. I den lokala ledningsgruppen är hälften kvinnor.

- Som på alla Sogetikontor rekryterar vi utifrån kompetens och det rekryteras friskt just nu eftersom efterfrågan på våra tjänster och konsulter är stor. Vi har alltid gender balance-ögonen på i rekryteringsprocessen, hög management attention och regelbunden uppföljning kring hur vi lyckas med en bra balans av andelen män och kvinnor. Genom att vi har en jämställd ledningsgrupp och att vi synliggör våra kvinnor ser vi också att vi lyckas attrahera fler till oss, kommenterar Anna-Karin Hammar, rekryteringsansvarig och teamchef i Umeå.

På Sogeti i Umeå, där 100 av Sogeti Sveriges 1150 medarbetare verkar, fortsätter rekryterings- och gender balance-satsningen framåt. Det närmaste året ska ytterligare ett 20-tal medarbetare anställas, främst inom ortens satsningsområden Analytics & Cognitive, Cloud, Digital Customer Experience och Automation. Ansatsen är att minst 50% är kvinnor.

7 nya Sogetikvinnor

7 nya kvinnliga medarbetare har nyligen tagit plats på kontoret; Frida Gidlund (systemutvecklare), Angelica Wendel (systemutvecklare), Sandra Vikström (projektledare), Linda Molin (systemutvecklare), Johanna Rydell (BI & Analytics), Malin Reuterwall (RPA-utvecklare) och Anette Mering (projektledare).

- Under hela min utbildningsperiod var Sogeti synliga på mässor och event och genom sitt aktiva arbete med #addHer, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen som de driver, så utmärkte de sig och väckte ett intresse hos mig. Det medvetna och frekventa arbetet med att lyfta fram kvinnor, inom företaget och i branschen, tror jag attraherar fler att söka sig till Sogeti eftersom det finns förebilder på nära håll, kommenterar Malin Reuterwall.

- För mig var det flera saker som attraherade. IT-branschen och konsultrollen. Möjligheten att testa på nya saker, både i rollen som konsult, men också i företaget som verkar främja personlig utveckling. Kulturen på kontoret och känslan när jag för första gången besökte Umeåkontoret, verkade vara ett härligt, utåtriktat och energiskt gäng. Och att jag aldrig kände mig nedvärderad på intervju trots ålder, kön och bakgrund, säger Sandra Vikström.

För mer information om Sogeti Umeå besök: www.sogeti.se/umea
För mer information om Sogetis satsning på kvinnor:
www.sogeti.se/kvinna
För mer information om #addher besök:
www.sogeti.se/addher

Bilder
Ladda ner högupplösta bilder på de sju nyanställda kvinnorna samt Anna-Karin Hammar: www.sogeti.se/prumea40

Kontaktpersoner

Anna-Karin Hammar, rekryteringsansvarig/teamchef, Sogeti Umeå
Tel: 073-063 05 35
E-post: anna-karin.hammar@sogeti.se  

Therese Sinter, Marknads- och kommunikationsdirektör, Sogeti Skandinavien
Tel: 070-361 46 21
E-post: therese.sinter@sogeti.se  

Om Sogeti
Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 21 kontor med totalt 1150 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska ”value in the making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt.

Capgemini Group, en världsledande leverantör inom konsulting, tekniktjänster och digital transformation, ligger i framkant inom innovation för att adressera hela spektret av kundernas möjligheter i den snabbrörliga världen av Cloud, Digital och plattformar. Genom att bygga vidare på sitt starka 50-åriga arv och djupa sektorspecifika expertis, stöttasorganisationer att förverkliga sina affärsdrivande ambitioner via en omfattande tjänsteportfölj, från strategi till verksamhet. Capgemini-koncernen drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Det är en multinationell koncern med över 200 000 anställda i över 40 länder. Capgemini Group redovisade 2018 globala intäkter på 13,2 miljarder euro. People matter, results count.

För mer information besök www.sogeti.se.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links