SpareBank 1 Nord-Norge legger frem Konjunkturbarometeret for 2018

Report this content

Fortsatt vekst i nord – men medvinden løyer

Under Agenda Nord-Norge i Svolvær la SpareBank 1 Nord-Norge i dag frem Konjunkturbarometeret for 2018. Der fremgår det at veksten i Nord-Norge fremover vil bli lavere enn for Norge sett under ett.

- For 2018 er forskjellen faktisk hele 1,1 prosent. Men dette kommer primært av økte oljeinvesteringer. Disse treffer Nord-Norge senere enn resten av landet. Men også for de kommende årene forventer vi litt lavere vekst i nord enn resten av landet, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Stort potensial

I sitt «økonomiske værvarsel for Nord-Norge» pekte Høiseth på flere utfordringer for landsdelen, men var også tydelig på at potensialet for vekst i nord er stort.

- Vi har mye i nord, om jeg kan si det slik. Verdens reneste mat, verdens mest uberørte natur, mineraler og en blå næring der vi knapt har skrapt i overflaten med tanke på hvilke verdier som finnes. Så fremtiden er i utgangspunktet lys. Men det finnes utfordringer vi må hanskes med, sier han.

En av utfordringene er tilgangen på arbeidskraft:

- Vi ser at arbeidsinnvandringen er synkende. Det er naturlig ettersom mennesker fra for eksempel Sverige og Polen nå langt på vei kan få samme vilkår hjemme som de før bare fikk i Norge. Derfor det utrolig viktig at vi i Nord-Norge evner å beholde våre egne ungdommer, og sørger for at vi er så attraktive at ungdom fra andre land kan se en fremtid her. Skal vi realisere det nordnorske potensialet er tilgangen på arbeidskraft helt essensielt.

Klimarisiko

I konjunkturbarometeret peker man på flere usikkerhetsfaktorer med tanke på den økonomiske utviklingen i verden. Handelskrig, gjeldsoppbygging i blant annet Kina, et bolig- og aksjemarked som er høyt priset og klimaendringer er noen av disse. Og nettopp klimaendringene ble spesielt trukket frem av Høiseth.

- Selv i vår del av verden har vi sett voldsomme konsekvenser av klimaendringene allerede. For eksempel gjør flere og større flommer store skader, og en rekke eiendommer praktisk talt verdiløse. Og dette er trolig bare starten. Klimaendringene vil derfor fremtvinge helt nye forretningsmodeller.

Konserndirektøren mener samarbeid er både nødvendig og fornuftig.

- Bærekraft er viktig for oss i nord. Vi lever i og av en natur som er like sårbar som den er verdifull, og balansen mellom vern og bruk er essensiell. Da må vi trolig samarbeide mer enn vi gjør i dag. Jeg vil påstå at det er i lag vi kan optimalisere både arbeidet med bærekraft og generell verdiskapning i landsdelen.

Spår lavere boligpriser i nord

I følge Konjunkturbarometeret kan vi ellers forvente en nedgang i boligprisene i 2019, mens både rentene og kronekursen forventes å stige noe. Rentene vil til en viss grad kunne kompenseres av høyere lønninger når det gjelder privathusholdningene, mens stigende kronekurs vil kunne påvirke både eksport av varer fra Nord-Norge og tilstrømmingen av turister negativt.

Det forventes synkende arbeidsledighet over hele landet.

Les mer på www.kbnn.no

Kontakt:

Konserndirektør Petter Høiseth, tel 515 05 035

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tel 951 26 576

Subscribe