Specialfastigheters delårsrapport: Fortsatt starkt förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr).

Periodens resultat uppgick till 1 494 Mkr (981 Mkr), en ökning med 52 procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter till följd av nya hyresavtal, högre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter på grund av sänkta avkastningskrav samt lägre skattekostnader. Det ökade fastighetsvärdet stärker balansräkningen och ger en lägre belåningsgrad. 

- Vår trend med en verksamhet i utveckling, ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat håller i sig. Även vårt fastighetsbestånd fortsätter att öka i värde, sedan årsskiftet har det stigit med 1,2 miljarder kronor och vi ser långsiktigt en fortsatt tillväxt, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Viktiga händelser under kvartalet
I slutet av augusti invigdes vår nyaste byggnad, tingsrätten i Lund, i närvaro av bland andra justitieminister Morgan Johansson. Tingsrätten är ett häftigt arkitektoniskt landmärke som nu uppmärksammas lite här och var – den är inte bara nominerad till Årets Bygge utan är också en av fyra finalister i Stenpriset 2018.

Med målet att utveckla vårt arbete med att minska klimatutsläpp i leverantörskedjan har vi under kvartalet anslutit oss till Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch och deltagit i en första workshop för att konkretisera arbetet.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel: 010-788 62 11

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 26 miljarder kronor. Vi har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Tags:

Subscribe

Media

Media

Quotes

Vår trend med en verksamhet i utveckling, ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat håller i sig. Även vårt fastighetsbestånd fortsätter att öka i värde, sedan årsskiftet har det stigit med 1,2 miljarder kronor och vi ser långsiktigt en fortsatt tillväxt.
Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg