Påminnelse om sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

Report this content

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i samband med SpectrumOne AB:s (publ) (”SpectrumOne”) riktade emission i februari 2020 samt företrädesemission i juli 2020 pågår just nu. Sista dag för nyttjande är den 5 mars 2021. Sista dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 3 är den 3 mars 2021. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjas tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 har rätt att, för varje TO 3, teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 kommer SpectrumOne att erhålla cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 3 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 3 senast klockan 17:00 (CET) den 5 mars 2021, alternativt sälja TO 3 senast den 3 mars 2021 (TO 3 handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”SPEONE TO3”). Vänligen notera att banker/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att du kontakta din bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på SpectrumOnes (www.spectrumone.com), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing har agerat finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med optionsinlösen av TO 3.

För ytterligare information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om SpectrumOne, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, VD

Telefon: +46 70 225 18 77

E-post: hosni@spectrumone.com

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

 

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com
Subscribe