• news.cision.com/
  • SpectrumOne/
  • SpectrumOne AB - personer ur styrelse och ledning samt huvudägare åtar sig att nyttja teckningsoptioner för 37 MSEK

SpectrumOne AB - personer ur styrelse och ledning samt huvudägare åtar sig att nyttja teckningsoptioner för 37 MSEK

Report this content

SpectrumOne AB (publ) (”SpectrumOne” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att personer i Bolagets styrelse och ledning, samt huvudägare, åtar sig att nyttja teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt avser åtagandet från styrelse och ledning cirka 1,3 MSEK. Örjan Berglund med bolag (”Huvudägaren”) åtar samtidigt att nyttja TO 3 motsvarande cirka 28,2 MSEK. Dessutom har Bolaget fått in åtaganden från andra ägare att de nyttjar TO 3 för cirka 7,5 MSEK.

Åtagande att nyttja TO 3

Huvudägaren har meddelat Bolaget att denne kommer att nyttja TO 3 motsvarande totalt cirka 28,2 MSEK. Dessutom har andra ägare i Bolaget åtagit sig att teckna TO 3 för 7,5 MSEK.

Utöver ovan har personer i Bolagets styrelse och ledning meddelat att de åtar sig nyttja TO 3 i samband med den pågående nyttjandeperioden. Totalt åtar sig styrelse och ledning att nyttja TO 3 motsvarande cirka 1,3 MSEK. Nedan följer ytterligare information om respektive parts åtagande:

Namn Åtagande (SEK)
Örjan Berglund privat och bolag 28 200 000
Hosni Teque-Omeirat 791 540
Fredric Forsman privat och bolag 524 614
Övriga ägare 7 500 000

Kortfattat om teckningsoptioner av serie TO 3

Innehavare av TO 3 har rätt att, för varje TO 3, teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 kommer SpectrumOne att tillföras cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 3 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 3 senast klockan 17:00 (CET) den 5 mars november 2021, alternativt sälja TO 3 senast den 3 mars 2021 (TO 3 handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”SPEONE TO3”). 

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Nordic Issuing agerat emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med optionsinlösen av TO 3. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10E-post: info@sedermera.se

För mer information om SpectrumOne, vänligen kontakta:

Fredric Forsman, styreseordförande 

Telefon: +46 739 78 78 44

E-post: fredric@spectrumone.com

Denna information är sådan information som SpectrumOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars kl 12.45 2021

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

 

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com

Subscribe