SpectrumOne AB byter Certified Adviser

Report this content

SpectrumOne AB (publ) (“Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Aktieinvest FK AB (“Aktieinvest”) avseende tjänsten som Certified Adviser (”CA”). Aktieinvest tillträder som CA den 1 februari 2021. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera CA åt Bolaget.

For further information contact:
Fredric Forsman
Chairman of the Board

+46 73 978 78 44 
fredric@spectrumone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se

Subscribe