• news.cision.com/
  • SpectrumOne/
  • SpectrumOne meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 inleds den 16 maj  2022

SpectrumOne meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 inleds den 16 maj  2022

Report this content

SpectrumOne  informerar idag om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”), som emitterades i samband med SpectrumOnes företrädesemission i april 2021, inleds måndagen den 16 maj 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 30 maj 2022.

Innehavare av TO 4 har rätt att, för varje TO 4, teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 6 SEK per aktie. Innehavare av TO 4 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 4 senast klockan 17:00 (CET) den 30 maj 2022, alternativt sälja TO 4 senast den 24 maj 2022 (TO 4 handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”SPEONE TO4”).  

För mer information: 

Fredric Forsman
Styrelseordförande
 +46 73 978 78 44 
fredric@spectrumone.com 

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com

Subscribe