• news.cision.com/
  • SpectrumOne/
  • SpectrumOne meddelar utfall  i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 59,2 MSEK motsvarande 96,5 % teckningsgrad

SpectrumOne meddelar utfall  i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 59,2 MSEK motsvarande 96,5 % teckningsgrad

Report this content

Fredagen den 5 mars 2021 var den sista dagen i nyttjandeperioden för SpectrumOne AB (publ) (”SpectrumOne” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt nyttjades 31 482 245 TO 3, motsvarande en teckningsgrad om cirka 96,5 procent. SpectrumOne tillförs därmed totalt cirka 59,2 MSEK, motsvarande cirka 96,5 procent av TO 3, före emissionskostnader.

”Med det starka intresse som visats av aktieägarna i nyttjandet av teckningsoptionerna kommer SpectrumOne att stärka verksamheten och finansiera vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi ytterligare framöver. Vi har en stabil framtid framför oss, fylld av banbrytande händelser som jag är övertygad om kommer att skapa vågor på marknaden”, säger VD Hosni Teque-Omeirat.

Optionsinlösen av TO 3

Totalt har 31 482 245 TO 3 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 96,5 procent. Genom TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 59,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 96,5 procent av TO 3. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 200 KSEK. När aktierna från TO 3 är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 271 088 969 och aktiekapitalet uppgår till 27 108 896,90 SEK.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med optionsinlösen av TO 3.

För ytterligare information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om SpectrumOne, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, VD

Telefon: +46 70 225 18 77

 

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som SpectrumOne AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl 10.30.

 

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com

Subscribe