Fakta kring anställning på Rönneberga

DN fortsätter sin jakt på omständigheter kring verksamheten på Rönneberga kursgård. DNs reporter påbörjade sina telefonsamtal till Rönnebergas styrelseledamöter för en vecka sedan och under denna tid har alla intervjuade mycket tålmodigt svarat på samtliga, ibland mycket detaljerade, frågor. Idag har DN ringt igen och denna gång handlar det om en av de anställda i restaurangen på Rönneberga. Daniel Stendalen, 20 år arbetar i restaurangen på Rönneberga med servering. Daniel är son till Thomas Gustavsson som är andre förbundsordförande i Byggnads. Kring detta faktum har nu DNs reporter ställt en rad frågor till Thomas Gustavsson. Thomas Gustavsson har bla svarat på frågor om hur Daniel fick jobbet, om detta hade någon koppling till att han är son till honom, om han har någon insyn och inflytande i Rönnebergas verksamhet och om han besöker Rönneberga ofta. Reportern har till och med frågat Thomas Gustavsson om han har givit Ola Rask något i gentjänst för att sonen fått anställning på Rönneberga. Med anledning av detta vill vi göra en del klarlägganden. Daniel Stendalen avslutade gymnasiet i juni 2003 och sökte därefter jobb på Rönneberga. Vid den tidpunkten hade han aldrig träffat varken Ola eller Marianne Rask. Daniel genomgick en anställningsintervju på Rönneberga och erhöll en tjänst som servitör i september 2003. Anställningen inleddes med en tre månader lång provanställning som senare övergick till en tillsvidareanställning. Daniels lön är 17 500 kr/mån, vilket är enligt de kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Daniel bor i en av tjänstebostäderna på anläggningen (ej Fiskarudden) och han betalar en hyra på 2 763 kr/mån för 38 kvm. Rönnebergas nuvarande styrelse har inte haft någon del i rekryteringsprocessen av Daniel och ej heller i andra rekryteringar. Thomas Gustavsson har ingen insyn i Rönnebergas styrelsearbete och han har inte tagit någon del i rekryteringen av sonen. Thomas Gustavsson har givetvis inte givit Ola Rask eller någon annan några gentjänster för att sonen blivit anställd på Rönneberga. På frågan om Thomas är på Rönneberga ofta är svaret ja, då han bl a ofta medverkar som föreläsare på Byggnads medlemsutbildningar som är förlagda till Rönneberga. Under eftermiddagen har reportern från DN också ringt till Hans Tilly och några av de andra ledamöterna i Rönnebergas styrelse, för att ställa en rad frågor som till viss del var ganska otydliga. Den första frågan handlade om någon form av styrelseresor som reportern antydde skulle ha gjorts och den andra var om huruvida man hade varit på vinprovning på Rönneberga. Hans Tilly har deltagit i vinprovning på Rönneberga en gång – dock inte tillsammans med Rönneberga styrelse. När det gäller resor med styrelsen så har inga sådana gjorts överhuvudtaget - varken i Sverige eller utomlands. En båtresa till Gripsholms slott gjordes dock 2002 för att avtacka Ove Bengtsberg och Kjell Johansson som då lämnade styrelsen. Styrelsen representerades då av Ola Rask. Hans Tilly var inte med på denna resa. För ytterligare information kontakta: Hans Tilly, tel 08-728 48 10 eller 070-552 67 40 Thomas Gustavsson, 08-728 48 23 eller 070-531 86 23

Documents & Links