Nordic Nanovector ASA – resultat for fjerde kvartal og helår 2019

Report this content

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for fjerde kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

Vi har nå innrullert 47 pasienter i vår målrettede PARADIGME fase 2b studie med Betalutin®. Selskapet vil under ny ledelse se nærmere på gjeldende strategiske og operasjonelle aktiviteter. Vårt mål er fortsatt å fullføre pasientinnrulleringen til PARADIGME-studien i andre halvår 2020. De lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2 basert på én enkelt behandling med Betalutin® gir styret og ledelsen trygghet for produktkandidatens potensial til å bli et viktig behandlingsalternativ for pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), sier styreleder Jan H. Egberts i Nordic Nanovector.

 

Hovedtrekk fjerde kvartal 2019

 • Fremgang for den målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til behandling av 3. linje pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL)
  • 47 pasienter innrullert.
  • Selskapets mål er fortsatt å oppnå fullført pasientinnrullering i andre halvdel av 2020.
 • En global avtale ble signert med Isotope Technologies Garching GmbH (ITG) for å sikre leveransen av lutetium-177, en vesentlig komponent i Betalutin®.
 • Vellykket gjennomføring av emisjon som tilførte selskapet omkring 243 millioner kroner i ny egenkapital (brutto).
 • Ytterligere tre nye pasienter innrulleres i den siste doseringskohorten i DLBCL ettersom en pasient opplevde et reversibelt DLT.
 • Alfa37-prosjektet mottok 6 millioner kroner (0,65 millioner dollar) i tilskudd fra Eurostars og 12 millioner kroner (1,3 millioner dollar) fra Forskningsrådet.
 • Nye prekliniske data som gir innsikt i Betalutin®-baserte kombinasjonsterapier i NHL ble presentert på ASH.
   

Hovedtrekk etter fjerde kvartal 2019

 • Den 26 februar 2020 offentliggjorde Nordic Nanovector at teknologidirektør Lars Nieba er konstituert i stillingen som midlertidig administrerende direktør etter at Eduardo Bravo sluttet i selskapet for å søke nye karrieremuligheter.
   

Finansielle hovedtrekk for fjerde kvartal og helår 2019
(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen i fjerde kvartal og for året som helhet var 0,0 kroner (0,0 millioner kroner).
 • Totale driftskostnader i fjerde kvartal var 139,3 millioner kroner (96,3 millioner kroner). Totale driftskostnader for 2019 var 440,4 millioner kroner (340,0 millioner kroner)
 • Driftsunderskuddet i fjerde kvartal beløp seg til 137,5 millioner kroner (87,7 millioner kroner). Driftsunderskuddet for 2019 var 433,2 millioner kroner (underskudd på 336,8 millioner kroner)
 • Kontantbeholdningen beløp seg til 471 millioner kroner ved utgangen av desember 2019 (440,1 millioner kroner)
   

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre den eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil. Nordic Nanovector er overbevist om at Betalutin® kan bli et attraktivt og hensiktsmessig engangsbehandlingsalternativ som, basert på inngående markedsundersøkelser har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Betalutin® utvikles for behandling av follikulært lymfom, basert på de lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den målrettede fase 2b PARADIGME -studien, der Betalutin® bare gis en gang for tredjelinjebehandling av R/R FL -pasienter, pågår.

Selskapet vil under sin nye ledelse gjennomgå gjeldende strategi og aktiviteter relatert til studien. Vi har fortsatt som mål å fullføre pasientinnrulleringen til PARADIGME i andre halvår 2020.

Publisering av foreløpige data fra undersøkelsen er planlagt noen måneder senere. En søknad for å oppnå markedsføringstillatelse for Betalutin® vil bli påbegynt i første halvår 2021. Nordic Nanovector har til hensikt å oppnå markedsgodkjenning og til å aktivt delta i kommersialiseringen av Betalutin® i kjernemarkeder.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle typer NHL (FL og DLCBL) og i tidligere behandlingslinjer i kombinasjon med standard behandling.

Selskapet vurderer også muligheter med andre CD37-målrettede radioimmunoterapier innenfor NHL og andre hematologiske kreftindikasjoner.

 

Presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30 på: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: BJØRVIKA

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2019.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, IR- og kommunikasjonsdirektør tlf.: +44 7561 431 762 e-post: ir@nordicnanovector.com

 

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

 

 

Tags: