Trafikverket pratar infrastrukturplanering och järnvägskapacitet

Kampen om järnvägskapaciteten, infrastruktur på EU-nivå och enligt fyrstegsprincipen är några av ämnena för Trafikverkets medverkan på årets upplaga av Persontrafik på Svenska mässan.

Andra ämnen handlar om bytespunkter på en öppen kollektivtrafikmarknad, prioriterade busskörfält i tätorter, kvalitetssäkring av transportplanering, nollvision, vinterväghållning och säkrare skolskjutsar. Trafikverket medverkar i debatten ”kampen om järnvägskapaciteten” med politiker, Tågoperatörerna, SJ och Arriva. I anslutning till föredragen finns möjlighet till intervjuer. I Trafikverkets monter visas läget i trafiken och det pratas transportsystemets användbarhet för personer med funktionsnedsättning, vägfärja samt kollektivtrafikcentrum och bytespunkter.

Tid: 27-29 november 2012
Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 20, Göteborg

Tisdag 27 november
14.30–15.00 Politik & samhälle, Infrastrukturplanering på EU-nivå Per Olof Lingwall, TEN-T koordinator
14.30–15.00 Fordon & miljö, Nollvisionen i trafiken – fokus på yrkestrafiken Roger Johansson, Utredare

Onsdag 28 november
09.00–09.30 Politik & samhälle, Så kvalitessäkrar vi transportplaneringen, Håkan Persson, Enhetschef Långsiktig planering
10.00–10.30 Politik & samhälle, Infrastrukturplanering enligt fyrstegsprincipen Caroline Ottosson, Stf generaldirektör, Chef verksamhetsområde Trafikledning
11.00–12.00 Politik & samhälle, Kampen om järnvägskapaciteten – debatt Caroline Ottosson
17.00–17.30 Marknad & affär, Säkrare skolskjuts Katarina Appeltofft, Planerare regionalt

Torsdag 29 november
11.30–12.00 Politik & samhälle, Bytespunkter på en öppen kollektivtrafikmarknad Anders Svensson, Strateg, Strategisk utveckling
13.00–13.30Politik & samhälle, Prioriterade busskörfält i våra tätorter Einar Tufvesson, Strateg, Strategisk utveckling
13.00–13.30 Fordon & miljö, Vinterväghållning och busstrafik Arne Petersson, Verksamhetssamordnare


Kontakt:

Catharina Landell, kommunikatör, 010-123 51 31, 070-762 33 72
Trafikverkets pressjour 0771 – 31 15 00
http://www.svenskamassan.se/sites/persontrafik/for-press/

Documents & Links