Vanderbilt slutför förvärv av Access Control Technology Ltd.

Vanderbilt, ett ledande globalt företag som säljer toppmoderna säkerhetssystem, meddelar att de har slutfört förvärvet av Access Control Technology (ACT) Ltd. Integrationen av ACT:s produkter i Vanderbilts nyckelutbud innebär ett avsevärt djup för företagets lösningar för passerkontroll och videoövervakning samt tillskottet av en ny molnbaserad lösning.

Varumärket ACT kommer att leva vidare när de välkända produkterna integreras i Vanderbilts produktportfölj genom namn som ACTpro, ACTenterprise och ACT365.  Vanderbilt kommer att dra fördel av ACT:s marknadsandelar i Irland och Storbritannien, samt kommer lansera produkterna för kunder och partner i Nordamerika.  

ACT365 från ACT är en integrerad molnbaserad programlösning för passerkontroll och videohantering som tillför ett nytt djup i Vanderbilts produktlinje. SaaS-konceptet (Software-as-a-Service) innebär en modell med återkommande intäkter för Vanderbilt och deras kanalpartner. ACT365 ger intressenterna möjlighet att administrera och hantera systemet var de än befinner sig, oavsett tidpunkt och enhet. 

"ACT:s verksamhet är en strategisk matchning för varumärket Vanderbilt som kommer att dra stor nytta av den lönsamma verksamheten i Storbritannien och Irland", säger Vanderbilts CEO Joe Grillo. "Den nya, integrerade plattformen för passerkontroll och video är ett logiskt steg i vår tillväxt inom områdena för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm på ett internationellt plan. Värd- och molnbaserade system blir allt mer populära i säkerhetsbranschen och är en logisk utveckling i arbetet med att framtidsanpassa säkerheten på anläggningarna."

Vanderbilts integration av Siemens Security Products, som förvärvades i juli 2015, har inneburit att företagets närvaro på den kraftigt segmenterade marknaden för säkerhet och passerkontroll har ökat betydligt. 

Några ekonomiska detaljer om transaktionen har inte presenterats.

Mer information

Meddelande om förvärv

Om ACT

Vanderbilt Global

About Us

Vanderbilt is a global provider of state-of-the-art security systems. Based in New Jersey, USA, the company is active in 95 countries and has its European headquarters in Wiesbaden, Germany. Vanderbilt designs, manufactures and distributes systems which make environments in organisations of all sizes safe, secure and easy to maintain, complemented by an agile and flexible service that always meets its customers’ needs.