Increased sales potential for Vitrolife in China - Regulatory approval for aspiration needles and micropipettes used for IVF.

Vitrolife has obtained regulatory approval from the Chinese SFDA (State Food and Drug Administration) for aspiration needles and micropipettes used for infertility treatment (IVF). With the previous approved culture media portfolio Vitrolife can now offer a full line of high quality products for IVF-treatment and reassert its leading position in the fast growing Chinese market.

“Vitrolife is now able to provide not only the top quality culture media products, but also the top quality needles and micropipettes used in ovum pick up and microinjection procedures. This has opened up a new possibility to further leverage our fast growing sales in China”, says Dr. Joe Jin, the Chief of the Representative Office in Beijing, China.

This approval confirms that Vitrolife brings safe, efficient and certified products into the hands of IVF professionals.

“China is a strategically important market for Vitrolife. There is no doubt that his approval will further strengthen our market position in the country”, says Dr. Magnus Nilsson, CEO Vitrolife”.

More information on Vitrolife products and concepts can be found on www.vitrolife.com.

Gothenburg, September 20, 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

CEO

Queries should be addressed to:

Magnus Nilsson, CEO, phone +46 31 721 80 61

Anne-Lie Sveder, CFO, phone +46 31 721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com

Subscribe

Documents & Links