Kuluttajat suhtautuvat innokkaasti lisätyn todellisuuden sovelluksiin

Lisätyn todellisuuden teknologia (AR, augmented reality) on keino tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutteisuuteen ja myönteisiin kokemuksiin. VTT selvitti pohjoismaisessa NICe-projektissa, miten kuluttajat suhtautuvat uuteen teknologiaan. Valitut Palat ja Aller Media Oy kehittivät projektissa suomalaisille kuluttajille uusia lisätyn todellisuuden sovelluksia.

Kuluttajat kokevat lisätyn todellisuuden sovellukset kiehtovina ja houkuttelevina. He toivovat, että sovellukset ovat hyödyllisiä ja että niitä on helppo ja nopea käyttää. Odotukset ovat korkealla, eivätkä käyttökustannuksetkaan enää mietitytä. Heillä on paitsi intoa kokeilla myös halua käyttää aikaansa sovellusten parissa. Kuluttajat toivovat myös voivansa säästää aikaansa uusien sovellusten avulla.

Suomalaiset kuluttajat eivät olleet huolissaan lisätyn todellisuuden tuomista lisäkustannuksista, mutta Ruotsissa ja Islannissa ne nousivat tutkimuksessa esille huolenaiheena.

Kustantajat ovat myös kiinnostuneita lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista, koska sen avulla on mahdollista lisätä median vuorovaikutteisuutta ja mielikuvaa edelläkävijyydestä.

Tutkimustulokset liittyvät VTT:n koordinoimaan NICe-projektiin. Projektissa on kehitetty kustantajille uusia ideoita aikakaus- ja sanomalehtien kuluttajamarkkinoinnin uudistamiseksi.

NICen suomalaiset projektikumppanit - Valitut Palat ja Aller Media Oy - ovat kokeilleet projektissa uusia lisätyn todellisuuden sovelluksiaan. Molemmat sovellukset esitellään Helsingissä 28.5.2013. Kaikki pohjoismaiset sovellukset esitellään Ålesundissa 14.6.2013.

Valittujen Palojen lisätyn todellisuuden sovellus on kuluttajien käytettävissä lokakuussa. Mobiilisovellus liittyy Luotetuin Merkki -palveluun, jossa Valitut Palat -lehti tuo yhteen kuluttajan ja mainostavan yrityksen matkapuhelimeen ladattavien kolmiulotteisten hahmojen avulla.

Aller Media on kehittänyt konseptia yhteisöllisestä paikkatietopalvelusta, jossa lisätty todellisuus tuodaan kuluttajalle perinteisen karttakäyttöliittymän rinnalle. Lisätyn todellisuuden tuomaa lisäarvoa ja motiiveja käyttöön on selvitetty syvähaastatteluin.

”VTT:n tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että tulevaisuudessa aikakauslehti on brandi, joka näkyy painetun lehden lisäksi vahvasti myös sähköisessä ja mobiilissa mediassa. Tulevaisuudessa aikakauslehti on yhteisö, jonka sisältöön ja kehittämiseen sen jäsenet, erityisesti lukijat, voivat osallistua”, kertoo VTT:n erikoistutkija Aino Mensonen.

Mensosen mukaan Suomi on Pohjoismaissa lisätyn todellisuuden eturintamassa. Projektissa esiin tulleet sovellusideat olivat hyvinkin lennokkaita.

NICe-projekti alkoi keväällä 2012 ja päättyy elokuussa 2013. Projektikumppaneita ovat Valitut palat ja Aller Media Suomesta, Grafiska Företags Förbund, INEKO Ab ja Stockholm Universitet Ruotsista, Jyllands Posten ja Copenhagen Business School Tanskasta, Sunnmørsposten ja Högskolen Gjøvik Norjasta ja Nordic eMarketing, Hvíta Husið ja ICEPRO Islannista.

Lisätty todellisuus (Augmented reality, AR)

VTT kehittää lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) teknologiaa, jossa digitaalinen informaatio yhdistetään käyttäjän näkymään todellisesta maailmasta. Teknologiaa voidaan hyödyntää painetun median lisäksi esimerkiksi sisustus- ja rakennussuunnittelussa sekä virtuaalisissa videoneuvotteluissa.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätietoja:

VTT
Erikoistutkija Aino Mensonen
Puh. 020 722 7563, aino.mensonen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Tags:

About Us

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is the leading research and technology company in the Nordic countries. We use our research and knowledge to provide expert services for our domestic and international customers and partners, and for both private and public sectors. We use 4,000,000 hours of brainpower a year to develop new technological solutions.

Subscribe