About Us

E-hälsodagarna är ett forum som samlar personer och organisationer som vill ligga i framkant och vara drivande i e-hälsoutvecklingen. Möjligheterna som digitalisering och innovation inom hälso- och sjukvården innebär är enorma. Att integrera och arbeta med digitala innovativa lösningar innebär en bättre hälso- och sjukvård, till vinst för både sjukvården som helhet och för medarbetare och patienter.