EU hyödyntää suomalaista työympäristöosaamista riskinarvioinnissa

Tiimipäällikkö Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta on nimitetty asiantuntijaksi Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomiteaan (RAC). Komitea on tärkeä asiantuntijaelin, joka antaa komissiolle suosituksensa kemikaalien luokituksista ja merkinnöistä, mahdollisista käyttörajoituksista ja joidenkin vaarallisten aineiden käyttöluvista.

Useiden vaarallisten kemikaalien käyttö on EU:n REACH-kemikaalilainsäädännön myötä tullut luvanvaraiseksi. Luvan saa vain, jos pystyy osoittamaan, että riskit on minimoitu ja käytön hyödyt ylittävät mahdolliset haitat.

– Yksi Riskinarviointikomitean tehtävistä on ottaa kantaa tieteellisen näkemyksen pohjalta esimerkiksi joidenkin syöpä- ja lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden käyttölupiin, kertoo Tiina Santonen. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kromaatit ja tietyt hormonitoimintaa häiritsevät ftalaatit, joita käytetään muun muassa muovien pehmittiminä.

– Asiantuntijan työpanoksen antaminen EU:n käyttöön on merkittävä resurssisatsaus Työterveyslaitokselta. Asiantuntijatyö tulee vaatimaan useiden henkilötyökuukausien mahdollisesti jopa henkilötyövuoden panostusta Santoselta ja hänen Kemikaaliturvallisuus-tiimiltään, sanoo Työympäristön kehittäminen –osaamiskeskuksen johtaja Timo Tuomi Työterveyslaitoksesta.

– Samalla jäsenyys Riskinarviointikomiteassa vahvistaa Työterveyslaitokseen kertyneen työterveys- ja työympäristötiedon hyödyntämistä EU:n päätöksentekoketjussa. Suomalainen osaaminen on alan huippua, muistuttaa Tuomi. Toinen suomalaisjäsen Riskinarviointikomiteassa on Riitta Leinonen Tukesista.

Tiina Santonen, 41, on valmistunut lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistosta 1998 ja maisteriksi Surreyn Yliopistosta Englannista 2005 pääaineenaan soveltava toksikologia. Santonen on työskennellyt asiantuntijana, tutkijana ja tiimipäällikkönä Työterveyslaitoksessa vuodesta 2001.
Lisäksi hän toimii asiantuntijana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä komiteoissa. Näitä ovat mm
. Kemikaalineuvottelukunta (STM:n alainen), Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG) ja EU Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL). Santonen on vaikuttanut aktiivisesti myös kansalliseen valmiuteen vastata kemikaalionnettomuuksien aiheuttamiin terveysuhkiin (C-osaamiskeskus).

Valokuva Tiina Santosesta on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

tiimipäällikkö Tiina Santonen, Työterveyslaitos, puh. 040 539 0343, tiina.santonen(at)ttl.fi
osaamiskeskuksen johtaja Timo Tuomi, Työterveyslaitos, puh.
040 8492928, timo.tuomi(at)ttl.fi   

Euroopan Kemikaalivirasto, Riskinarviointikomitea

European Chemicals Agency, Annankatu 18, 00121 Helsinki
echa.europa.eu

Mediapalvelut
Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja (lomalla 27.7.asti)
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia